Zamenjava plinske jeklenke z gospodinjskim plinom butan-propan je pri številnih še vedno pogosto opravilo. Pa veste, kako se ga pravilno lotiti?

Utekočinjen naftni plin (UNP) je gorivo z visoko stopnjo energetske učinkovitosti in prijazen do okolja. Sestavljajo ga posebej izbrani ogljikovodiki ali njihove zmesi, ki jih pridobivamo pri predelavi nafte ali pri obdelavi surovega zemeljskega plina. V splošni rabi se uporabljata plina propan in butan, in sicer kot samostojna plina in kot njuna mešanica. UNP je nestrupen gorljiv plin, težji od zraka, v določenem razmerju z zrakom je eksploziven. Plinu je dodan odorans, značilen vonj, po katerem zaznamo njegovo prisotnost.

Plinske jeklenke skladiščimo v prostorih, ki ne ležijo nižje od terena okolice

Oskar Neuvirt iz Malečnika, višji gasilski častnik, pirotehnik in gasilec v pokoju, ki je tudi član Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, svetuje, da je potrebno jeklenke s plinom skladiščiti v pokončni legi, v prezračevanih prostorih, ki ne ležijo nižje od terena okolice, in na mestih, kjer se jeklenka ne more pregreti nad 40°C.

Prepričamo se, da je ventil na jeklenki zaprt, na ventil pa tesno privita zaščitna matica. Jeklenke s plinom ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih, na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina v kanalizacijo, in v bližini odprtega plamena.

“Prepričamo se, da je ventil na jeklenki zaprt, na ventil pa tesno privita zaščitna matica. Jeklenke s plinom ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih, na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina v kanalizacijo, in v bližini odprtega plamena. V gospodinjstvu največkrat uporabljamo 10-kilogramske jeklenke.”

Priključitev – zamenjava jeklenke

Pred zamenjavo jeklenke se prepričajmo, da je jeklenka namenjena za uporabo v gospodinjstvu in da sta ventila na obeh jeklenkah zaprta. Pri zamenjavi jeklenke preprečimo dostop odprtega plamena ali drugega vira vžiga. Neuvirt dodaja: “Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke − pregledamo ležišče tesnila na regulatorju in tesnilo zamenjamo. Matico privijemo najprej z roko (levi navoj) in nato še trdno privijemo z originalnim ključem. Spoje pregledamo z milnico ali posebnim sprejem za iskanje netesnih mest. V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom in regulatorjem ali na katerem drugem mestu ventil na jeklenki zapremo in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo.”

Spoje pregledamo z milnico ali posebnim sprejem za iskanje netesnih mest. V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom in regulatorjem ali na katerem drugem mestu ventil na jeklenki zapremo in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo.

“Če spoji tudi sedaj niso tesni, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor. O puščanju plina obvestimo distributerja.”

Fizikalna eksplozija posode z gospodinjskim plinom butan-propan

Uporaba in vzdrževanje

V objektih uporabljamo samo trošila s termomagnetnim varovalom, in to tista, ki so namenjena za uporabo utekočinjenega naftnega plina. Jeklenk ne smemo priključiti na trošila brez regulatorja tlaka. Prostore, v katerih uporabljamo plin, redno zračimo. Otroci in osebe, ki niso poučene, ne smejo rokovati s plinom in plinskimi napravami. Za varno uporabo plina in plinskih naprav upoštevajmo navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje ter enkrat letno poskrbimo za redni strokovni pregled. “Fleksibilno cev menjajte na vsaki dve leti.”

Kako ravnamo v primeru vonja po plinu?

V primeru vonja – smradu po plinu (odorans) obstaja možnost nekontroliranega puščanja plina. Takoj odpremo okno (prostor zračimo). Zapremo ventil na jeklenki, privijemo zaščitno matico in odnesemo jeklenko na odprt prostor. Pokličemo stalno dežurno službo distributerja. Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani dežurna služba distributerja, v nobenem primeru je sami ne prevažamo do prodajnega mesta.

Najpogostejše napake uporabnikov pri zamenjavi jeklenke, ki so lahko usodne:

– pri zamenjavi ne zamenjajo tesnila, ki s časom postane trdo in več ne tesni;
– ne naredijo preizkusa tesnosti z milnico;
– preizkus tesnosti delajo z vžigalico ali vžigalnikom, kar je zelo nevarno in neučinkovito;
– matice regulatorja privijajo z neustreznim ključem, po navadi kar s cevnimi kleščami. Pri tem se lahko poškoduje ali celo poči matica;
– preizkus tesnosti izvedejo pri zaprtem ventilu na jeklenki.

Primer iz prakse sem zabeležil na naši obali. V mirni ulici so na vsaki strani stanovanjske hiše z vrtovi in garažami. Neki moški je na hodniku v plinski peči zamenjal 10-kilogramsko plinsko posodo s plinom butan-propan. To so dokaj pogoste peči za prehodno ogrevanje. So zelo praktične in na majhnih kolescih, tako da jo lahko vozimo po stanovanju. Očitno je bil pri tem početju nepazljiv ali premalo poučen. Ko je priklopil novo polno jeklenko in skušal prižgati peč, je prišlo pri regulatorju na zadnji strani peči do požara. Kot je pozneje povedal, se ni preveč ustrašil, ampak je gorečo peč porinil na dvorišče. Tam jo je nekaj časa opazoval in ker ga je postalo strah za v bližini parkiran avto, je peč porinil po dovozni poti na ulico. Peč je vse do pločnika lepo »vozila«, potem pa se je prekucnila preko robnika. Padla je tako, da je ostala goreča jeklenka pod pečjo. Gorenje se je močno povečalo, saj je iz jeklenke udarila tekoča faza plina. Takrat je moški poklical gasilce.

Gasilci so ravno zavijali v ulico, ko je silovito počilo. Jeklenka se je zaradi močnega ognja dovolj segrela, da je prišlo do fizikalne eksplozije in nato še do eksplozije vsebine jeklenke. Jeklenko je raztrgalo na dva dela, peč pa na koščke. Naj omenim, da te naše 10-kilogramske jeklenke še nimajo varnostnega ventila. Iz tega primera se lahko naučimo, da je še kako pomembno poznavanje naprave za gretje ali kuhanje, držati pa se je potrebno tudi navodil za varno delo.

Za konec še dogodek iz prakse, ki pa ni preverjen. Starejša zakonca sta v stanovanju zamenjala plinsko jeklenko. Očitno je bil moški pri tem nespreten in pri prižiganju plinske peči je prišlo do eksplozije. Oba z ženo je vrglo skozi okno na vrt. Tam sta pričakala gasilce. Ker se je možakar, čeprav ves osmojen, držal močno na smeh, ga je gasilec vprašal, kaj je smešnega. Pa mu moški odgovori: »Veste, sem pravkar ugotovil, da nama je po dolgem času uspelo oditi skupaj ven!«

Oskar Neuvirt