Danes se izteče rok za doplačilo dohodnine za tiste davčne zavezance, ki so informativne izračune prejeli z datumom odpreme 30. junij in imajo doplačilo. Zavezancem, ki so v roku, do konca julija, zoper izračun vložili ugovor, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. Izteče se tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine.

Furs je letos zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 informativne izračune dohodnine izjemoma pripravil v treh paketih. Prvega je na pošto odpremil konec marca, drugega konec maja, zadnjega pa konec junija. V slednjem so bili predvsem izračuni za samostojne podjetnike.

Prvi paket interventnih zakonov za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije je namreč zamaknil rok za oddajo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019. Namesto do 31. marca so lahko samostojni podjetniki obračune oddali do 31. maja, posledično je finančna uprava za te zavezance dva meseca pozneje kot običajno razpolagala s potrebnimi podatki za pripravo informativnih izračunov. V tretjem paketu so bili tako informativni izračuni predvsem za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.

Obrazen dostopen na vseh finančnih uradih in na spletu

Furs je v treh paketih skupaj poslal nekaj manj kot 1,555 milijona informativnih izračunov dohodnine, in sicer okoli 800.000 v prvem, okoli 687.000 v drugem in okoli 69.000 v tretjem paketu.

Danes se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine. To morajo storiti zavezanci, ki informativnega izračuna niso prejeli, in sicer ker Furs morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejel podatkov.

Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na Fursovih spletnih straneh. Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki ali prek mobilne aplikacije eDavki.