Italijanski turisti, z dokazilom o rezervaciji, bodo lahko na Hrvaško prosto vstopali, brez 14-dnevne karantene.

Italijani lahko na Hrvaško vstopajo brez omejitev, so pred dnevi poročali za italijanski medij triesteprima.it. Ob vstopu v državo morajo pokazati le dokazilo o rezervaciji turistične nastanitve. Medtem pa Slovenija ohranja strožje pogoje za vstop Italijanov v državo.

V teh primerih dovoljen vstop na Hrvaško

Sicer lahko na Hrvaško vstopajo vsi državljani EU, v kolikor imajo ekonomske oz. poslovne razloge, nujne privatne zadeve, kot je pogreb ali bolan sorodnik. Hrvaške meje so prav tako odprte za lastnike nepremičnin ali premičnin, pri tem pa morajo na meji pokazati dokazilo o lastništvu. Vstop v državo je prav tako dovoljen vsem turistom, če ob tem pokažejo potrdilo o rezervaciji. Pa tudi 14-dnevna karantena ob vstopu v državo ni potrebna.

Za vstop v Slovenijo precej strožji pogoji

Osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ter še nekaterim izjemam ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno. Po prejemu številnih pozivov je ministrstvo za notranje zadeve tako spremenilo v torek sprejeti odlok, ki je določal 14-dnevno karanteno ob prihodu iz tretjih držav.

Ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav v karanteno ne bo treba ne slovenskim državljanom ne tujcem, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Sloveniji. V karanteno tudi ni treba osebam, ki izvajajo prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije v tretjo državo, tistim, ki izvajajo tranzitni tovorni promet iz tretjih držav, in osebam, ki lahko z ustrezno listino dokažejo, da delajo v sektorju mednarodnega prevoza in jih je napotil delodajalec. Med izjeme spadajo tudi osebe z diplomatskim potnim listom in pripadniki civilne zaščite.