Več tisoč kosov steklenic alkoholnih pijač bo na voljo po skupni izklicni ceni 16.275 € po in po načelu videno-kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete in količine po prevzemu ni možna.

Finančna uprava Republike Slovenije bo 30. junija na dražbi v Izoli iskala kupce za več kot 7700 steklenic alkoholnih pijač. Na dražbi se bo prodajalo naslednje blago:

  • RUM-HAVANA CLUB, 1.0L, 3 LETA (40 % vol.), 1710 kosov po skupni izklicni ceni 4275 €
  • GIN – BEEFEATER RED, 0.7L (40 % vol.), 3000 kosov po skupni izklicni ceni 6000 €
  • RUM –HAVANA CLUB ANEJO, 7 ANOS, 0.7L (40 % vol.), 3000 kosov po skupni izklicni ceni 6000 €

Blago se prodaja celostno, kar pomeni, da delitev ni možna. 7.710 kosov steklenic alkoholnih pijač bo na voljo po skupni izklicni ceni 16.275 € po in po načelu videno-kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete in količine po prevzemu ni možna.

Potrebno je plačilo varščine

Zaradi komercialne narave blaga, lahko na javni dražbi sodelujejo samo poslovni subjekti registrirani za tovrstni promet blaga.

Ogled blaga je možen, po predhodni najavi vsaj dan pred terminom ogleda, na tel. št. +386 (0)2 77 66 295, ali  +386(0)30 607 022 (g. ZAVERNIK), ali +386(0)41 302 514 (g. ARNEČIČ), dne 19.6.2020 od 9:00h do 11:00h, na lokaciji Tržaška cesta 49, 2000 Maribor. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. št. +386 (0)31 330-924 ali +386 (0)41 660 076, v času od 08:00h do 15:00h  ure, do dneva javne dražbe.

Javna dražba bo na naslovu Polje 9,  6310 Izola (skladišče FURS), dne 30.6.2020, ob 9:00 uri.

Pred začetkom javne dražbe, do vključno dne 26.6.2020, mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10% (1.627,50 EUR) skupne izklicne cene blaga, katerega želi dražiti.