Slovenija z nedavno postavitvijo temeljnega kamna v ljubljanski soseski stopa proti cilju, s katerim naslavlja stanovanjsko problematiko. Kje vse pa bodo stanovanja v Mariboru?

Simon Zajc, minister za okolje in prostor, se je te dni udeležil slavnosti ob polaganju temeljnega kamna za izgradnjo soseske Novo Brdo na Brdu v Ljubljani.  V otvoritvenem govoru je Zajc poudaril, da je gradnja te soseske »kamen v mozaiku, ki ga začenjamo sestavljati – novi stanovanjski politiki države, da bomo zagotovili najemniška stanovanja, uredili najemniški trg ter zagotovili to, kar ljudje od države in občin pričakujejo.«

Cilj je 10 000 novih stanovanj

Postavitev temeljnega kamna v soseski Novo Brdo simbolizira začetek gradnje 498 javnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva v letu 2021. Stanovanjski sklad Republike Slovenije tako stopa eno stopničko bližje cilju, omenjena stanovanja bodo namreč del 1500 najemnih stanovanj, ki jih sklad trenutno gradi ali kupuje, končni cilj pa bo kar 10 000 novih stanovanj.

Novi zakon za rešitev problematike

Na slovesnosti se je minister Simon Zajc dotaknil tudi novega Stanovanjskega zakona, ki je trenutno v javni obravnavi, in po njegovem mnenju dobro naslavlja probleme stanovanjske politike v Sloveniji. Dogodka postavitve temeljnega kamna so se udeležili še državni sekretar Aleš Prijon, direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, vice guverner Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) Tomáš Boček ter župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Ukrepi za več najemnih stanovanj

Minister je omenil tudi ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju fonda javnih najemnih stanovanj, med katere sodi uvedba stroškovne najemnine, višanje sredstev za subvencije, ki se podeljujejo socialno šibkejšim najemnikom, omogočanje višje stopnje zadolževanja stanovanjskim skladom, državne bančne garancije za kredite, ureditev pogojev za ustanavljanje stanovanjskih zadrug in javno službo za najemniško upravljanje.

Nastajajoča stanovanja na Studencih pod Pekrsko gorco.

Gradi pa se tudi v Mariboru. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v prihodnjih letih načrtuje gradnjo v soseski na Studencih, ki bo postavljena na zemljišču med Ruško in Korenčanovo, obsegala pa bo 65 stanovanj skupne površine 3600 kvadratnih metrov s pripadajočimi parkirnimi mesti. Vrednost projekta je ocenjena na 4 400 000 evrov, sredstva pa se iščejo na lokalni, državni ter evropski ravni. Zaradi trenutne dokumentacije gradnja zaenkrat še ni mogoča, sklad pa novo že ureja.

Medobčinski sklad ob bok republiškemu

JMSS si je med cilje zadal tudi rekonstrukcijo objekta na Šentiljski cesti 19, v katerem se nahaja 6 praznih stanovanj, po obnovi pa bo stavba višjega energetskega razreda, s predelavo podstrešnih prostorov pa se bo pridobilo tudi novo stanovanje. V preteklih letih je Javni medobčinski sklad Maribor sodeloval pri izgradnji javnih najemnih stanovanj na Studencih, v Kamenškovi ulici pod Pekrsko gorco, na tem mestu bo v naslednjih letih 400 stanovanj gradil tudi republiški Stanovanjski skladMariborski sklad je v preteklih letih pridobil tudi 16 neprofitnih stanovanj in hišo-dvojček.

V treh letih 400 stanovanj, zatem še več

V Mariboru bo po napovedih gradil tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, njihovi načrti pa so velikopotezni. Pod Pekrsko gorco se bo v prvi fazi, ki bi naj bila končana leta 2021, zgradilo 212 stanovanj, 30 od teh pa bo oskrbovanih, kar je zaradi staranja populacije ter pomanjkanja mest v domovih za ostarele dobrodošlo. Druga faza bo mestu do leta 2022 prinesla še 188 stanovanj, tudi med temi bo 30 oskrbovanih.

Naslednja velika investicija v Mariboru naj bi bilo naselje Novo Pobrežje, v katerem je predvidenih skoraj 450 najemnih stanovanj, med temi pa bo pohvalnih 60 oskrbovanih za starejše. Začetek gradnje je postavljen v leto 2022, slednja pa bi naj trajala 2 leti.

Zemljišče, na katerem bo v prihodnosti zgrajeno naselje Novo Pobrežje.

Skrb za ranljivejše

Komu bodo stanovanja namenjena? »Stanovanjski sklad RS bo stanovanja, prednostno namenil stroškovnemu najemu, pri čemer so sedanje prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Prosilci, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo stroškovno najemnino, lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Pri načrtovanih novogradnjah bomo še naprej zasledovali cilj zagotavljanja zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, z dodatno skrbjo za starejšo populacijo z zagotavljanjem oskrbovanih stanovanj in spremljajočih programov,« so nam povedali.

V Mariboru nič, v Ljubljani več kot 600 stanovanj

Delovanje republiškega Stanovanjskega sklada v Mariboru bo morda vsaj delno rešilo stanovanjsko stisko ter stanovanjsko politiko mladih, s katero se sooča regija, prav tako pa lahko rečemo, da je bil za takšno dejanje že skrajni čas. Medtem ko Stanovanjski sklad RS v Mariboru v preteklih treh letih sploh ni gradil, so v Ljubljani zgradili 539 stanovanjskih enot za prodajo ter 102 najemni stanovanji.

Soseska Brezje

Maribor – gradbišče

V našem mestu pa stanovanjska naselja gradijo še SH Global, ki gradi Vilo blokov na Studencih ter hiše Studenci Elite, pod Pohorjem pa sosesko Radvanje Nature Luxury. Ob Qlandii gradi še podjetje Primius gradnje, soseska Brezje pa nastaja pod okriljem podjetja Vivalavida. Nastajata tudi naselji Novi vrtovi in Sončne terase, ki ju gradi podjetje Novogradnje Maribor, pod Medakovim budnim očesom pa nastajajo stanovanja ob Domu pod gorco. Podrobnosti o gradbenih in stanovanjskih projektih lahko preberete tudi v članku Kje nastajajo novi domovi za Mariborčane?.