Stekla peticija za ohranitev sotočja in preprečitev gradnje, investitor želi sotočje spremeniti v turistično središče.

Namen projekta oziroma peticije “Reši sotočje” je ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo, ki bi se nahajal na sotočju in tako javnosti odvzel dostop do naravne znamenitosti. Občani in vsi, ki bodo peticijo podpisali, želijo s tem pridobiti pravice do sodelovanja in soodločanja pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v njihov življenjski prostor ter preprečiti uničevanje narave, s čimer bo ohranjena kvaliteta in kakovost bivanja.

Na celotnem območju sotočja bi zgradili umetno jezero

Načrti predvidevajo, da bo na celotnem območju sotočja zgrajeno umetno jezero, apartmajski objekti in gostinski objekt z apartmaji. Dodani bodo tudi objekti za piknike, sanitarije, 62 prostorov za avtodome in parkirišča za motorna vozila ter avtobuse. V načrtu pa so tudi večnamenska igrišča in rekreacijski prostori.

Celotna investicija naj bi se nahajala na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem pri Radovljici. Reka Sava predstavlja glavno vodno žilo osrednje Slovenije, ki deli Radovljico na levi in desni breg. Sodi med eno najčistejših in najlepših rek v Sloveniji in tako sodi med lepše naravne znamenitosti Slovenije.

Občani želijo rešiti sotočje in preprečiti uničevanje narave

Območje, ki ga zajema peticija, po klasifikaciji spada med ekološko pomembna območja in območja naravnih vrednot, ki jih podpisniki peticije želijo ohraniti. Podpisniki in ustvarjalci peticije zavzemajo stališče, da je to območje ne le naravna vrednota, je tudi del žive ali nežive narave, del naravnega območja, ekosistem in oblikovana narava in zato pod nobenim pogojem območje naj ne bi bilo primerno za gradnjo.

Območje, ki ga zajema peticija, po klasifikaciji spada med ekološko pomembna območja in območja naravnih vrednot, ki jih podpisniki peticije želijo ohraniti.

Podpisniki in ustvarjalci peticije zavzemajo stališče, da je to območje ne le naravna vrednota, je tudi del žive ali nežive narave, del naravnega območja, ekosistem in oblikovana narava in zato pod nobenim pogojem območje naj ne bi bilo primerno za gradnjo.

Na sotočju tudi drstišče avtohtonih rib

Območje sotočja se ponaša z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) in nudi prostor številnim redkim in ogroženim rastlinskim ter živalskim vrstam. Pod jezom na sotočju v Savi Bohinjki pa je tudi drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

Vse to so razlogi, da si Slovenci prizadevajo za ohranitev in preprečitev gradnje na tem območju, ki pa ne bi spremenilo le okolice, ob izgradnji naj bi prišlo tudi do hrupa, onesnaževanja, krčenja življenjskega prostora živalim in prometnega pritiska na okolico in infrastrukturo. Občani pa si predvsem želijo, da bi imeli možnost sodelovati pri odločanju o okolju, v katerem prebivajo. Zdi se jim namreč nesprejemljivo, da prebivalstvo nima dostopa do projektne dokumentacije, mnenj in raznih soglasij.

Peticija je dostopna na spodnji povezavi.