Vsi, ki so bili obravnavani zaradi protestniških akcij lahko zaprosijo za brezplačno pravniško pomoč. To dokažejo z dopisom, ki so ga prejeli od policije ali inšpektorata.

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja je neprofiten zavod, ki omogoča brezplačno pravniško pomoč vsem tistim, proti katerim je bil zaradi različnih protestnih manifestacij pred parlamentom sprožen inšpekcijski postopek. Inštitut deluje kot posrednik med pravniško službo in udeleženci protestov.

Udeležence shoda neposredno povežejo z odvetnikom

Po besedah Maje Cimerman, sodelavke na Inštitutu Danes je nov dan, so pristojne kontaktirali posamezniki, ki so želeli pomagati udeležencem shodov. Za pomoč lahko zaprosijo vsi, ki so bili obravnavani zaradi protestnih akcij, kar pa morajo dokazati tako, da na Inštitut Danes je nov dan pošljejo dopis, ki so ga prejeli od policije ali inšpektorata.

Proces poteka tako, da se sodelavci Inštituta pogovorijo z vsemi posamezniki, ki se javijo na objavljen elektronski naslov. Tiste, zoper katerih je bil zaradi različnih protestnih manifestacij sprožen inšpekcijski postopek, povežejo neposredno z odvetnikom.

Protestniki že pošiljajo prošnje za pravniško pomoč

Do danes je bilo prejetih že nekaj prošenj za brezplačno pravniško pomoč, točno število nam ni znano. Tovrstna pomoč zajema pomoč odvetnika pri pripravi pravne strategije za posameznike, ki so bili oglobljeni. Proces poteka tako, da se sodelavci Inštituta pogovorijo z vsemi posamezniki, ki se javijo na objavljen elektronski naslov. Tiste, zoper katerih je bil zaradi različnih protestnih manifestacij sprožen inšpekcijski postopek, povežejo neposredno z odvetnikom. Zainteresirani lahko vlogo oddajo preko elektronske pošte na inštitut, ki jih nato usmeri k odvetniku.