Blejska občina še posebej občuti upad prihodkov zaradi izpada turistične sezone. Občinski svetniki so ta teden sprejeli rebalans proračuna s štirimi milijoni evrov manj prihodkov.

Epidemija novega koronavirusa je močno zarezala tudi v občinske proračune. Upad prihodkov bodo zaradi izpada turistične takse še posebej občutili na Občini Bled. Ta teden so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna s štirimi milijoni evrov manj prihodkov. Ob tem se številne načrtovane investicije zamikajo v prihodnje leto.

Na Bledu so se letos nadejali rekordnega občinskega proračuna z okoli 16 milijonov evrov prihodkov, pri čemer bi kar polovico sredstev lahko namenili za investicije. Med največjimi so bile predvidene izgradnja Medgeneracijskega centra Bled, obnova meteorne in fekalne kanalizacije ter začetek urejanja jezerske promenade.

Manko turistične takse močno okrnil proračun

Vendar bo epidemija novega koronavirusa vplivala tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Občina je namreč precej računala na turistično takso, ki jo je bilo lani za kar 4,5 milijona evrov. Hkrati se na odhodkovni strani zvišujejo stroški, ki so posledica epidemije, med njimi tudi povečanje socialnih transferjev.

Vendar bo epidemija novega koronavirusa vplivala tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Občina je namreč precej računala na turistično takso, ki jo je bilo lani za kar 4,5 milijona evrov. Hkrati se na odhodkovni strani zvišujejo stroški, ki so posledica epidemije, med njimi tudi povečanje socialnih transferjev.

Blejski občinski svet je tako moral sprejel rebalans proračuna. Po novem so prihodki ocenjeni na 11,9 milijona evrov, odhodki pa na 13,6 milijona evrov, pri čemer investicijskih odhodki znašajo 5,4 milijona evrov. Največja investicija pa ostaja izgradnja medgeneracijskega centra, kjer so bili postopki za začetek investicije že tako daleč, da bi zamik pomenil dodatne stroške.

Pogodbo o začetku gradnje centra sta blejski župan Janez Fajfar in direktor družbe Kovinar gradnje ST z Jesenic Jernej Mrak podpisala konec aprila, ureditev centra pa bo končana konec prihodnjega leta. Lesena konstrukcija bo spominjala na tovarno Vezenine Bled, ki je nekoč stala na območju Seliš, kjer bo sedaj nova stavba. V njej bosta med drugim center za dnevno varstvo starejših in nova blejska knjižnica.

Nekatere investicije zamaknjene v prihodnje leto

Začetek izvajanja nekaterih drugih načrtovanih investicij se medtem zamika v prihodnje leto. Kot zagotavlja direktor blejske občinske uprave Robert Klinar, nobenega od razvojnih programov ne ukinjajo, temveč jih le prestavljajo.

Začetek izvajanja nekaterih drugih načrtovanih investicij se medtem zamika v prihodnje leto. Kot zagotavlja direktor blejske občinske uprave Robert Klinar, nobenega od razvojnih programov ne ukinjajo, temveč jih le prestavljajo.

Med njimi je tudi začetek obnove promenade, ki bi se po prvotnih načrtih morala začeti letos jeseni. Za ureditev promenade zaenkrat tudi še pridobivajo vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo. Začetek del bodo tako zamaknili v leto 2021, zaključili pa jih bodo predvidoma v letu 2022.

STA