V 48 slovenskih občinah niso potrdili niti enega primera okužbe z novim koronavirusom. Sicer gre za manjše občine, med njimi pa so tudi nekatere priljubljene turistične destinacije.

V 164 občinah so potrdili vsaj en primer okužbe s covid-19, spomnimo pa naj, da je v Sloveniji 212 občin.

Po številu okužb prednjači ljubljanska občina s 322 okuženimi, druga je občina Šmarje pri Jelšah, ki beleži 174 okužb. Na tretjem mestu je občina Ljutomer s 137 primeri, sledi Metlika s 77 pozitivnimi. Maribor je na petem mestu s 54 okuženimi, kažejo podatki Sledilnika.

Po številu okužb prednjači ljubljanska občina s 322 okuženimi, druga je občina Šmarje pri Jelšah, ki beleži 174 okužb. Na tretjem mestu je občina Ljutomer s 137 primeri, sledi Metlika s 77 pozitivnimi. Maribor je na petem mestu s 54 okuženimi, kažejo podatki Sledilnika.

Med “neokuženimi” občinami tudi turistične destinacije

Glede na število prebivalcem je daleč na prvem mestu občina Šmarje pri Jelšah, kjer so zabeležili okužbe pri skoraj dveh odstotkih prebivalcev. Po podatkih NIJZ je bilo v Ljubljani okuženih 0, 12 odstotka prebivalcev.

V 48 občinah po Sloveniji pa niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom. To so predvsem manjše občine, so pa med njimi tudi turistično priljubljene destinacije kot so Ankaran, Bohinj in Jezersko.

Občine brez okužb:

Ankaran, Apače, Bloke, Bohinj, Borovnica, Braslovče, Brda, Cirkulane, Divača, Dornava, Gorenja vas – Poljane, Gorišnica, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Jezersko, Juršinci, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Loški Potok, Luče, Makole, Miren – Kostanjevica, Mirna Peč, Muta, Osilnica, Podlehnik, Poljčane, Polzela, Rečica ob Savinji, Rogašovci, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Straža, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Škocjan, Šmartno ob Paki, Trnovska vas, Videm, Vransko, Zavrč, Žiri