DARS
 • 24.09.2021 18:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, zastoj, dolžina: 500 m.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-6, mejni prehod Jelšane, Rupa, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-105, mejni prehod Metlika, Jurovski brod, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-111, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Bežigrad - priključek Ljubljana sever v smeri Kosez, dela, zaprt vozni pas.
 • 24.09.2021 18:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, uvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-106, mejni prehod Petrina, Brod na Kupi, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-109, mejni prehod Petišovci, čakalne dobe: osebna vozila 45 min pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri izstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred priključkom Sežana vzhod v smeri Fernetičev, Italije, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po zaviralnem pasu.
 • 24.09.2021 18:36 - H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Vipava iz smeri Podnanosa, dela, oviran promet.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-230, Križevci - Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru - Ljutomer, izmenično enosmerni promet, ureditve priključka LC, do 27. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Dolanah, izmenično enosmerni promet, gradnje TK kabla in postavitve KJ, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-676, Kapele - Jareslavac, mejni prehod Rakovec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ostalo, do 25. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 2 h pri vstopu; osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 24.09.2021 18:36 - H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, na Ljubljanski cesti, med Kamniško in Karantansko cesto, popolna zapora, obnove vozišča, do 29. 9. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, popolna zapora, sanacija vozišča, do 25. 9. 2021. Obvoz: po občinskih cestah.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 15. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Ljubljana - Koper, pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po dveh zoženih pasovi.
 • 24.09.2021 18:36 - Ljubljana, Bežigrad, med Dunajsko cesto in Parmovo ulico, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, oviran promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-416, Grm - Radohova vas, v Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 8. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-702, Dravograd - Trbonje, Dravograd - Bukovje, popolna zapora, sečnja dreves, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 19. uro. Obvoz: po cesti G1-1 Dravograd - Trbonje.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč v sklopu ureditve križanja cest z železnico, do 12. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnja hodnika za pešce, do 7. 10. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, sanacija kanalizacije, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-227, Ravne na Koroškem - Slovenj Gradec, na Brdinjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, izvoz Sežana zahod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-423, Lesično - Podsreda, v Kozjem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 10. 2021. Obvoz: Kozje - Buče - Bistrica ob Sotli - Podsreda in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, v Srednji vasi v Bohinju, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 27. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, oviran promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti proti Medvodam (severna obvoznica - Šentvid), zaprt en prometni pas, obnova cestišča.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Koper - Ljubljana, predor Kastelec - počivališče Ravne v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-930, Pesek - Oplotnica, pri Oplotnici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), (5x med 8:00 in 17:00) izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-447, Blagovica - Trojane, Prevoje - Šentvid pri Lukovici, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnih priključkov, do 21. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 8. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Padni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, v Ivančni Gorici, podvoz pod avtocesto, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske steze, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, Trenta - Bovec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe ukrepov za zmanjšanje hitrosti vozil, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Šentjernej - Dolenji Maharovec - Dobrava pri Škocjanu in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, oviran promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri nakupovalnem centru, oviran promet, ureditev cestnega priključka LK, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 12. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Blanci, izmenično enosmerni promet, interventne sanacije odvodnjavanja, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, Luče - Podvolovljek, popolna zapora, obnove vozišča, do 16. 10. 2021, od 7:30 do 17:30. Obvoz: Luče–Radmirje–Gornji Grad–Podlom in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-695, Šoštanj - Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Soteska - Gorenje - Šmartno ob Paki - Rečica ob Paki - Letuš in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Ambrusu, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 5. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - Celje, Ljubljanska cesta, v Medlogu pri železniškem prehodu, popolna zapora, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-5, Priključek Celje Z - Medlog, oviran promet, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, do 23. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 1. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 27. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, v Ložcu, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 8. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, zaprt en prometni pas, preplastitve voziščne konstrukcije.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-424, Šentjur - Dobje pri Planini - Planina pri Sevnici, v Dobjem pri Planini, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-912, Zali log - Davča, pri Davči, izmenično enosmerni promet, obnova (popravilo) cestišča, do 10. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Vrhnika iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 10. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolnje Brezovo - Blanca, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 26. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, Log - Visoko, izmenično enosmerni promet, popravila krone podpornih zidov, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - Ptuj - Razkrižje, Ljutomer - Veščica, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 30. 9. 2021, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 24.09.2021 18:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, popolna zapora, obnova cestišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: Špeharje - Vinica - Stara Lipa - Dragatuš - Kanižarica - Dobiče in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 2. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 22. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 24.09.2021 18:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 30. 9. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 19. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 24.09.2021 18:36 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 24.09.2021 18:36 - H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, oviran promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 26. 9. 2021. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Ceznjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 24.09.2021 18:36 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Linhartovo cesto in Dimičevo ulico, oviran promet, spremenjena prometna ureditev.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-430, Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 23. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. V nočnem času bo med 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V nočeh na nedelje in praznike pa bo promet tudi ponoči urejen izmenično enosmerno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 20. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 29. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 10. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 24.09.2021 18:36 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 9. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 24.09.2021 18:36 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 24.09.2021 18:36 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 24.09.2021 18:36 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.