DARS
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-211, Ljubljana - Medvode, v Medvodah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 22. 5. 2022, med 7. in 16. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, popolna zapora, obnova cestišča, do 22. 5. 2022. Obvoz: Dobrova – Polhov Gradec – Dolenja vas pri Polhovem Gradcu – Zaklanec – Horjul – Šentjošt nad Horjulom.
 • 22.05.2022 03:45 - Ljubljana, Celovška cesta, zavijalni pas iz smeri Medvod proti uvozu na obvoznico smer Kozarje, popolna zapora, obnova voziščne konstrukcije, do 23. 5. 2022, do 5. ure zjutraj. Obvoz: po Korenčanovi ulici in Regentovi cesti na uvoz Vodnikova.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Martinjaku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 23. 5. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - Ljubljana, Pod hribom, med Bizjanovo ulico in Šišensko cesto, popolna zapora, gradnja novega kanalizacijskega in vodovodnega priključka, do 22. 5. 2022. Obvoz: preko Prelovčeve in Bizjanove ulice.
 • 22.05.2022 03:45 - Novo mesto, Podbevškova ulica, popolna zapora, rekonstrukcija ceste ter obnova meteorne in fekalne kanalizacije.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, izmenično enosmerni promet, izvedba žarnega zidu na pokopališču, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - LG-243850, Maribor, Ul. Veljka Vlahoviča od Čufarjeve ceste, izmenično enosmerni promet, obnova kolesarske infrastrukture, do 17. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, v Črnem Potoku, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 30. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Dolenji vasi pri Čatežu, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka, do 9. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - Domžale, Masljeva ulica, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - Domžale, Ljubljanska cesta, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Špitaliču, izmenično enosmerni promet, prestavitev TK omrežja, do 24. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Kamniku pod Krimom, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, urejanje brežin, do 27. 5. 2022, med 7. in 15. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, Turiška vas - Mislinjska Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 19. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-428, Solčava - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 13. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-207, Godovič - Črni Vrh, pri Predgrižeh, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 25. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-680, Jurklošter - Dežno, na mostu pri Marijini vasi, popolna zapora, razširitev mostu in izgradnja hodnikov za pešce, do 22. 5. 2022. Obvoz: Planina pri Sevnici – Sevnica – Radeče – Zidani Most – Rimske Toplice – Jurklošter in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-662, Metlika - Božakovo, v Rosalnicah, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-708, Zg. Kungota - Plač, Zg. Kungota - Zgornje Vrtiče, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja RUNE.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, oviran promet, ureditev kolesarskih površin na dveh odsekih, do 27. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-908, Mojstrana - Vrata, izvedba protiprašne zaščite, do 30. 6. 2022. Obvoz: V času popolnih zapor obvoza ni. Popolne zapore dnevno od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. ure. V soboto in nedeljo zapore ni.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, pri Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 2. 6. 2022. Zaprt je odcep proti Kranjski Gori po Borovški cesti, obvoz preko Vršiške ceste.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi, pri Studorju v Bohinju, popolna zapora, gradnja povezovalnega kanala Zg. Bohinjske doline, do 30. 6. 2022. Obvoz: Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Gredah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 11. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 28. 5. 2022. Nočne popolne zapore od ponedeljka do sobote, od 19. do 6. ure.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-210, Sp. Jezersko - Zg. Jezersko, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-410, Tržič - Kokrica, pri Pristavi, popolna zapora, zaradi zdrsa brežine, do 31. 5. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-681 Laško - Šentrupert, Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022. Obvoz: Laško–Marija Gradec–Laško in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-5, Celje - Laško - Krško, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - Stari Grad - Makole, pri Makolah, dela, popolna zapora, do 27. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, oviran promet, popravilo pločnika, do 31. 5. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-907, Krnica - Radovna, v Krnici, izmenično enosmerni promet, gradnje novega mostu, do 12. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine gradu Borl, do 30. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Lendavski ulici, izmenično enosmerni promet, izvedbe pasivne protihrupne zaščite, do 23. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, počivališče Podlehnik iz smeri Hrvaške, dela, oviran promet, popolna zapora B.S. Petrol Podlehnik, počivališče je pa odprto.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, oviran promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 22.05.2022 03:45 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 22.05.2022 03:45 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izvedba hodnika za pešce, do 1. 6. 2022, od 7.00 do 17.00 ure.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022. Promet poteka dvosmerno.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 14. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, popravilo vozišča, do 9. 7. 2022. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-621, Ajdovščina - Col - Kalce, v Višnjah, oviran promet, sanacija strehe, do 27. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, obnova ceste.
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše - uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Kosez, dela, oviran promet.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Porečah, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 30. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Drski, oviran promet, zaradi del je zaprt priključek na občinsko cesto, Ulico Slavka Gruma, do 25. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, obnova ceste, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, med Hrušico in Dovjem, izmenično enosmerni promet, gradnja pešpoti, do 6. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Domžalah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 27. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske steze, do 10. 6. 2022, kratkotrajne popolne zapore bodo dvakrat dnevno, ob 9. in 19. uri.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 21. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-414, Kamnik - Ločica, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, med Benediktom in Zagajskim Vrhom, popolna zapora, ureditev ceste, do 23. 5. 2022. Obvoz: Benedikt - Lenart - Trate - Apače - Gornja Radgona in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnje plinovoda in obnove vodovoda.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-711, Fram - Rače, pri avtocestnem priključku Fram, izmenično enosmerni promet, širitve kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - LC, Pesnica - Maribor, Šentiljska cesta, pri Veterinarski bolnici, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, na več lokacijah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-703, Muta - Gortina, v Muti, na Gortinski cesti, oviran promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik - razcep Koseze v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Podutik - uvoz Ljubljana Dravlje v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-673, Drnovo - Križaj, Pristava - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Juvanju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja krožnega križišča, do 17. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 7. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 29. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 22.05.2022 03:45 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnja otoka za umirjanje prometa, do 3. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 15. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-413, Moste - Duplica, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, Zreče, Cesta na Roglo, popolna zapora, ureditev ceste, do 4. 6. 2022. Obvoz: Kovaška cesta.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Brezno, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 23. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-724, Berkovci - Kobilje, Pordašinci - Motvarjevci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 6. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija opornih zidov in zaščita pred snežnimi plazovi, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Rečica - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 25. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika in gradnja opornega zidu, do 1. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, Krška vas - Čatež, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 26. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici, sanacija ceste, do 15. 6. 2022. Promet poteka v vsako smer samo po enem pasu.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 25. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 30. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, Promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste po dveh zožanih pasovih.
 • 22.05.2022 03:45 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez potok Cerkovnik, do 18. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev pločnika in preplastitev ceste, do 18. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča (1. faza).
 • 22.05.2022 03:45 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, na dveh odsekih, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-101, Tržič - Ljubelj, v Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacija nadvoza, do 15. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste z umestitvijo kolesarske steze, do 5. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in novogradnja fekalne kanalizacije, do 27. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvoza, do 21. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 17. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 28. 6. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Lajše, do 24. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 1. 7. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije, do 3. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 18. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 30. 6. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 1. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 15. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, oviran promet, rekonstrukcija ceste.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 31. 5. 2022. Od ponedeljka do sobote med 8.30 in 9.30 so možne popolne zapore.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 30. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 7. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 24. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 27. 5. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-210, Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu čez Poljansko Soro, do 24. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Šentjernej, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce, do 31. 5. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, novogradnja tretje razvojne osi - zaključna dela, do 30. 6. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje in obratno.
 • 22.05.2022 03:45 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 22.05.2022 03:45 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • 22.05.2022 03:45 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 22.05.2022 03:45 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

Št. zadetkov za "": 53685

Energetska prenova stavb mora biti v celoti zaključena do novega šolskega leta.

Damjan Veršič43 minut

Pogovarjali smo se z zmagovalcema oddaje Mali šef Slovenije, ki prihajata iz majhne slovenskogoriške občine.

Damjan Veršič2 uri

Otroški voziček je skupaj z otrokom pristal v Dravi.

Uredništvo9 ur

Toče je bilo ponekod že toliko, da so morali poprijeti za lopato.

Uredništvo11 ur

Vzhod Slovenije so že zajele nevihte, medtem je tla pri prestolnici stresel še potres.

Uredništvo12 ur

Ste jo videli ali celo zajeli v objektiv?

Uredništvo12 ur