DARS
 • 17.04.2021 00:06 - A5, Lendava - Maribor, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Cerkvenjak v smeri Maribora, žival na cestišču, oviran promet.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Domžale - priključek Krtina v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A5, Maribor - Lendava, priključek Gančani - priključek Turnišče v smeri Lendave, pnevmatika, oviran promet.
 • 17.04.2021 00:06 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Bič - priključek Trebnje zahod v smeri Obrežja, dela, zaprt vozni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica jug - priključek Sl. Bistrica sever v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica sever v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Trojane, popolna zapora, uvoz zaprt v smreri MB in LJ.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Vransko - priključek Blagovica v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Vransko v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Šentrupert - priključek Vransko v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - LG-211010, Ljubljana, Dunajska cesta, Vilharjeva cesta - Samova ulica, promet poteka ob gradbišču, obnova cestišča, do 30. 4. 2021. Promet poteka po enem smernem vozišču v obe smeri.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-5, Celje - Laško - Krško, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, sanacija krožišča, do 17. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-213, Bloška Polica - Podlub - Babno Polje, pri Podgori pri Ložu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec - priključek Razdrto v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-209, Bled - Lesce, oviran promet, omejitev hitrosti, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke, dela, kratkotrajne popolne zapore.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, izgradnje TK kabelske kanalizacije, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-410, Kokrica - Kranj, pri Kokrici, oviran promet, popravilo vozišča.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-643, Podpeč - Rakitna, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, sanacija kamnitega zidu, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, nadzidava stanovanjske hiše, do 12. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora, zimske razmere.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 19. 4. 2021, med 7. in 15. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacija odvodnjavanja, do 17. 4. 2021, med 7. in 15. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proleterskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 31. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Braniku, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri viaduktu Črni Kal, oviran promet, izgradnja novega priključka.
 • 17.04.2021 00:06 - H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-216, Krka - Žužemberk, Male Rebrce - Breg pri Zagradcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje optičnega omrežja RUNE Slovenija S-18, do 2. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - MP Središče ob Dravi I - Preseka, mejni prehod, popolna zapora, izpad računalniškega sistema na hrvaški strani.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 28. 4. 2021. Obvoz: Letuš – Soteska − Gorenje − Šmartno ob Paki − Rečica ob Paki in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, Knezdol - Marija Reka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnje prometne opreme, do 23. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 7. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), zamenjava prepusta, do 17. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri odcepu za Kozarjev Kal, izmenično enosmerni promet, izvedbe kabelske kanalizacije, do 24. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-725, Moravske Toplice - Prosenjakovci, pri Andrejcih, izmenično enosmerni promet, ureditve NN 0,4 kV omrežja, do 7. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča, do 6. 9. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče), do 14. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-401, Žaga - Učja, pri odcepu za Sedlo, izmenično enosmerni promet, snemanje filma.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Kotu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev varnostne ograje, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podgriču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 20. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod iz smeri Karavank, Avstrije, oviran promet, zaradi "covid" kontrolne točke ob vstopu v Slovenijo.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-107, Celje - Šentjur, pri Teharjah, izmenično enosmerni promet, ureditve začasnega krožišča Slance, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-704, Radlje - Ribnica, pri Vuhredu, izmenično enosmerni promet, obnove poškodovanega odseka.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-642, Podpeč - Ig, Tomišelj - Podkraj, popolna zapora, gradnje kanalizacije Tomišelj - Podkraj, 2. faza (asfaltiranje), do 21. 4. 2021. Obvoz: Podpeč - Črna vas - Ig - Tomišelj in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • 17.04.2021 00:06 - Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • 17.04.2021 00:06 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 17.04.2021 00:06 - LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 11. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta), do 8. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem pasu.
 • 17.04.2021 00:06 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh pasovih.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 1. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, Podklanec - Žimarice, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, Vipolže - meja Italija, Dolnje Cerovo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 17.04.2021 00:06 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-7, Krvavi Potok - Kozina, prehod Krvavi Potok, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt med 23. in 5. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-440, Rogošovci - prehod Kuzma, MP Kuzma, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4. in 23. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika).
 • 17.04.2021 00:06 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 23. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, oviran promet, ureditev parkirišča, do 9. 5. 2021. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - Ljubljana, Dunajska cesta, Samova ulica - Vilharjeva cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri center - severna ljubljanska obvoznica.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti. Od krožišča proti Metliki je zaprta cesta, v obratni smeri je odprta.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021. Proti Metliki je zaprta, iz Metlike proti Bučni vasi je odprta.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 17.04.2021 00:06 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora, zimske razmere.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 15. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, obvezna zimska oprema, samo za osebna vozila.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 13. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 15. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 4. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 17.04.2021 00:06 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, oviran promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 20. 11. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, poseben režim prehajanja meje.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 30. 4. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 17.04.2021 00:06 - LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 7. uro ter med 17. in 19. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 21. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, poseben režim prehajanja meje, MP odprt od 6. do 7.30 ter od 16. do 18. ure.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4.30 in 7.30 ter med 16. in 18. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 17.04.2021 00:06 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-717, Korovci, prehod Korovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • 17.04.2021 00:06 - LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-720, Sotina, prehod Sotina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 23. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - Nova Gorica (Solkan), Cesta XI. Korpusa, poseben režim prehajanja meje, mejni prehod odprt med 6. in 21. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - Mišček - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 9. uro ter 16. in 19. uro.
 • 17.04.2021 00:06 - R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3, Britof - meja z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlad RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 17.04.2021 00:06 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 17.04.2021 00:06 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 17.04.2021 00:06 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 17.04.2021 00:06 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.