Na Srednji šoli za trženje in dizajn so nam predstavili nekaj projektov. Dijaki in dijakinje imajo možnost izbiranja med več kot sedemdesetimi ustvarjalnicami.

Ravnateljica Srednje šole za trženje in dizajn Tanja Lakoše nam je zaupala, da so zelo odzivni, navdušeni, inovativni, domiselni, zavzeti, svobodni in ustvarjalni v vsem, kar počnejo in da so se zmeraj pripravljeni nekaj novega naučiti ter prevzeti odgovornost za svoj del, ki ga k projektu oz. ustvarjalnici prispevajo z vso svojo vnemo.

Srednja šola poleg ustvarjalnic ponuja tudi pester izbor izobraževalnih programov; ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, triletna programa trgovec/prodajalec in administrator, ki ponujata varianto 3+2. Lahko se ponašajo z izjemnimi uspehi na splošni maturi, saj so bili leta 2020 na splošni maturi 100% uspešni, leta 2021 pa 97% uspešni.

Naj vam predstavimo, kako ustvarjalni so bili in česa vse so se naučili. Pod mentorstvom Vlaste Ljubec so se dijaki in dijakinje učili znakovnega jezika. Ustvarjalnico so poimenovali »Vse je v naših rokah«. Delavnico je podprla Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Glavni namen ustvarjalnice je bil rušenje stereotipov in širjenje razumevanja do drugačnosti. Razredničarka, Vlasta Ljubec, je poudarila, da je za njene varovance izjemnega pomena srečevanje z drugačnostjo, kakor tudi širjenje družbenega in kulturnega razumevanja do sovrstnikov in sodržavljanov. Dijaki in dijakinje so skupaj s svojo mentorico pripravili predstavitev slovenskega znakovnega jezika kot kratko učno uro v tednu med 8. in 12. novembrom v tednu slovenskega znakovnega jezika.

Vlasta Rojs, mentorica ustvarjalnice »Sem si všeč na socialnih omrežjih«, je skupaj z dijaki in dijakinjami ter društvom Šteker v oktobru razmišljala o tem, kaj doživljajo ob gledanju videoposnetkov in fotografij različnih influencerjev, in ali ti posnetki in fotografije odražajo dejanskost. Spraševali so se tudi o vplivu na telesno, duševno in družbeno samopodobo ob njihovih objavljenih posnetkih in fotografijah. Projekt so razdelili na več delov. Med tem ko so se v prvem delu spraševali o vplivu, so v drugem delu predstavili svoje pozitivne in negativne izkušnje s socialnimi omrežji. Dijaki in dijakinje so med ustvarjalnico spoznali pasti takega načina oglaševanja. Zbrali so tudi objave, ki se nanašajo na njihovo kreativnost v prostem času in s tem izkoristili pozitivno stran socialnih omrežij (deljenje pozitivnih posnetkov z drugimi).

Pod vodstvom mentorice Taje Lakoše so se dijaki in dijakinje lotili INSTAGRAM STENE. Odločili so se za motiv metulja, saj le ta ni namenjen zgolj kot lep okras šolske stene Srednje šole za trženje in dizajn, temveč ima tudi globlji pomen, ki bi ga po mnenju ustvarjalnih glav moral poznati vsak dijak in vsak profesor. Projekta so se lotili predvsem za popestritev časa, ki ga v teh časih preživljajo dijaki in dijakinje v šoli. Metulj je v značilnih barvah Srednje šole za trženje in dizajn nastal pod motom “Delaj danes za svoj jutri”. Namen projekta je bil pokazati, da so si posamezniki med seboj različni, da vsakemu kdaj pa kdaj zmanjka notranje motivacije, da potrebuje vsak posameznik nov zagon in nov smisel. Želeli so opozoriti na to, da je vsak človek zmotljiv, vendar je najpomembneje uvideti svojo zmoto ter bodisi napako popraviti bodisi naslednjič ravnati drugače. Učenci so vse to ponotranjili skozi učni proces ter ugotovili, da “teorija kaosa” matematika Edward-a Norton-a Lorenz-a predstavlja širše vprašanje in sicer “Ali lahko moje dejanje danes vpliva na širše dogajanje in ali lahko moje učenje danes spremeni moj učni uspeh?”. Skupaj z mentorico Tajo Lakoše so ugotovili pomembnost sprotnega učenja, četudi se tega ne poslužujejo vsak dan, pomembnost ugotoviti šibkih področij posameznika in krepitev le teh.

»To smo mi« je delavnica, v sklopu katere so bili dijaki in dijakinje kreativni pri izdelovanju voščilnic, ustanovitvi šolskega benda »Smile the day away«, ekonomski tehniki pa so si prislužili nagrado pri projektu »Od ideje do uspeha« za idejo polnilne postaje.

Kot mnoge druge srednje šole se je na Kariernem sejmu predstavila tudi Srednja šola za trženje in dizajn. Sejem je letos potekal kar preko spleta, torej so se osnovnošolci in osnovnošolke udeležili kar virtualnega kariernega sejma. Virtualni karierni sejem je potekal v tednu med 15. in 21.11.2021. Goran Katavič iz Srednje šole za trženje in dizajn je pojasnil, da so se lahko učenke in učenci zaključnih razredov osnovnih šol kar od doma »sprehodili« po razstavnem prostoru, ki ga je za njih pripravila Srednja šola za trženje in dizajn. Poudaril je, da tako nihče ni bil prikrajšan za pomembne informacije, saj so lahko tudi na ta način spoznali programe, dejavnosti in zanimivosti šole.