Zrak v Mariboru in okolici je pozimi oz. v zadnjih nekaj dnevih onesnažen, saj presega dnevno mejo vrednosti koncentracije delcev PM10.

Zima je čas kurilne sezone, kar se odraža tudi v kakovosti in onesnaženosti zraka. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so za nas pojasnili, da je kakovost zraka v zimskem času slabša, če jo primerjamo s preostalim delom leta. K stalnimi virom onesnaževanja, kamor sodi na preimer cestni promet, v tem času dodajo svoje še drobna kurišča, ki imajo v Mariboru na kakovost zraka velik vpliv.

Na kakovost zunanjega zraka ima tudi velik vpliv meteorologija, saj se v zimskem času pojavljajo meteorološke razmere, ki prispevajo k višjim koncentracijam onesnaževal v zunanjem zraku. Sem sodi na primer temperaturni obrat.

Odkar v Sloveniji izvajamo meritve trdih delcev v zraku, je prvič, da na nobenem merilnem mestu vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10 ni presegla 35 g/m3. Prav tako tudi letna mejna vrednost za delce PM10, ki je postavljena pri 35 g/m3, v letu 2021 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu.

“Kljub temu, da v letu 2021 niti na enem merilnem mestu ni bilo preseženo dovoljeno število preseganj ali presežena letna mejna vrednost za delce PM10, pa predvsem v kurilni sezoni ob neugodnih vremenskih razmerah še vedno izmerimo visoke ravni delcev PM10,” so zapisali v poročilu Agencije za okolje (Arso).

Prav tako v lanskem letu ni bila presežena mejna letna vrednost (20 g/m3) za delce PM2,5 na nobenem od petih merilnih mest, kjer izvajajo meritve. “Kazalnik povprečne izpostavljenosti KPI za PM 2,5 je leta 2021 znašal 14 g/m3,” so v poročilu še izpostavili.

Trenutno stanje

V Mariboru, Ptuju, Celju, Murski Soboti, Novem mestu in tudi Ljubljani, so danes zjutraj izmerili povišano vrednost prašnih delcev PM10. Kot ocenjujejo na Agenciji RS za okolje, lahko tudi jutri pričakujemo zmerno onesnaženost zraka z delci PM10 v celinski Sloveniji.

Kakovost zraka je mogoče napovedati za 3 dni vnaprej

Kakovost zunanjega zraka napoveduje ARSO za 3 dni naprej na osnovi predvidevanih izpustov onesnaževal ter meteoroloških razmer. V primeru visokih napovedanih koncentracij se ljudi preko medijev opozori, pozove se jih tudi k zmanjšanju onesnaževanja (uporaba JPP, zmanjšanje kurjenja lesa v sekundarnih napravah za ogrevanje, zmanjšanje temperature ogrevanja stanovanja za 1stopinjo Celzija če se ogrevajo na lesno biomaso,..).

“Kakšna bo kakovost zraka pozimi ali pomladi, pa ni mogoče napovedati. Lahko se samo generalno pričakuje pozimi višje koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku,” so še dodali.

Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Napovedi do 3 dni naprej so v večini primerov točne. Zaradi velikega vpliva meteoroloških razmer in premikanja zračnih mas in z njimi onesnaževal z drugih regij pa občasno vseh vplivov ni mogoče predvideti in takrat je natančnost teh napovedi slabša.

Kje lahko spremljate raven onesnaženosti?

Onesnaženost zraka se preko dneva spreminja, zato se urne ravni delcev lahko pomembno razlikujejo od napovedanega dnevnega povprečja. Predlagajo redno spremljanje urnih ravni delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili.

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 pripravljamo za območja, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …).