Nagrajeni Doc. dr. Matej Črepinšek je bil nagrajen s priznanjem Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za načrtno popularizacijo pri ozaveščanju mladih o pomenu tehniških poklicev za prihodnost družbe in države.

Doc. dr. Matej Črepinšek je nagrado prejel na slavnostni akademiji, ki je v torek, 28. januarja 2020, potekala v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Slovenska znanstvena fundacija je dr. Črepinška nagradila za načrtno popularizacijo pri ozaveščanju mladih o pomenu tehniških poklicev za prihodnost družbe in države.

Nagrada za načrtno popularizacijo tehničnih poklicev

Doc. dr. Matej Črepinšek je od leta 2016 član strokovne skupine RINOS, ki ima namen vpeljati temeljne vsebine računalništva in informatike v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Skupina RINOS deluje v sklopu Zavoda RS za šolstvo in je leta 2018 predala zaključno poročilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je pregledala poučevanje računalništva in informatike v preko 12 državah in naredila podrobnejšo analizo uvajanja obveznega pouka računalništva in informatike v štirih državah OECD. Podala je tudi predloge, kako naj Slovenija pristopi k uvajanju obveznega pouka računalništva in informatike. Prav tako je doc. dr. Matej Črepinšek aktivno vključen v pripravo raznih tekmovanj iz računalništva in informatike za osnovne in srednje šole. Med drugim je bil organizacijski vodja državnega tekmovanja ACM Bober na UM FERI v letu 2017 in 2019.

Živimo v času hitrih sprememb, smo pripravljeni nanje?

»Prejeta nagrada za načrtno popularizacijo pri ozaveščanju mladih o pomenu tehniških poklicev za prihodnost družbe in države je rezultat uspešnega okolja in načrtnega dela. Uspehi ne rastejo na kamnitih tleh, ampak na rodovitni zemlji oz. v primernem okolju, ki je potrpežljivo, svobodno in s tem dovoljuje rast. Tukaj imam v mislih predvsem sodelavce in vodstvo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Imeli so oz. smo veliko nenačrtovanega dela, a glede na stanje razumevanja računalništva in informatike v družbi, se je izkazalo takšno ozaveščanje za nujno,« je ob prejemu nagrade povedal dr. Črepinšek in dodal, da »živimo v času hitrih sprememb in še hitrejšega razvoja računalništva in informacijskih tehnologij. Rast digitalnega sveta je za človeka nepredstavljivo in nezaustavljivo dejstvo. Ključno vprašanje je: Ali smo pripravljeni na te spremembe? In če je odgovor na to vprašanje negativen, potem imamo pogosto naslednje možnosti. Ena je, da spremembe ignoriramo. Druga je, da sledimo spremembam in jih poskusimo kar najbolje izkoristiti. Obstaja pa še tretja pot, da s človekovo zvedavostjo soustvarjamo ta novi digitalni svet. Da bi bili v tem uspešni, pa moramo imeti učinkovito šolstvo in znanost. Kljub dosegljivem in kvalitetnem šolskem sistemu, pa žal na področju računalništva in informatike v Sloveniji ne sledimo teh hitrim spremembam.

Tablica brez temeljnega znanja o računalništvu pomeni zgolj izobraževanje potrošnikov

Naučiti otroka uporabljati tablico, telefon, tipkovnico, miško, napisati predstavitev, besedilo na računalnik in mu pri tem ne dati temeljnih znanj računalništva pomeni, da izobražujemo samo potrošnike informacijskih tehnologij, ki se težko prelevijo v soustvarjalce novega digitalnega sveta. Zmotno je razmišljanje, da se ta znanja dotikajo samo inženirjev. Znanja so ali pa bodo nujno potrebna prav na vseh področjih človekovega delovanja. Prav tako je napačno  prepričanje, da to nujno pomeni več “sedenja” za ekranom, saj lahko računalniki dobro opisana opravila samodejno izvajajo in ne potrebujejo neprestane interakcije s človekom. Napredek se v svetu odvija z veliko hitrostjo. Na to nimamo vpliva. Odločiti se moramo, kako bomo sebe in naše otroke pripravili na sobivanje z digitalnim svetom,« je pojasnil prejemnik nagrade.

Najvišje priznanje

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je najvišje in edino do sedaj vpeljano za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi, še zlasti s splošno (generalno) javnostjo. Priznanja se od leta 2003 podeljujejo posameznikom, ki promovirajo znanost skozi različne medije, na različne načine in različnim populacijam.