Območno združenje Rdečega Križa Maribor je tudi letos popeljalo na počitnice v Punat ne le otroke, ampak tudi odrasle.

V preteklih letih so organizirali letovanja odraslih z različnimi modalitetami, letos pa se to razlikuje v tem, da ponujajo tudi delavnice namenjene tej ciljni skupini. »Prijavi se lahko katera koli odrasla oseba, ki je mobilna in nima nekih zahtevnih zdravstvenih stanj,« je povedal Metod Dolinšek, sekretar mariborskega območnega združenja Rdečega Križa. Nekatere lokalne skupnosti program tudi finančno podpirajo, kot je to storila Občina Duplek, ki je zagotovila dodatna proračunska sredstva za sofinanciranje letovanja za njihove občane. Nekateri udeleženci so pridobili tudi donacijo svojih krajevnih organizacij Rdečega križa.

Odrasli se na letovanje lahko prijavijo na svojih območnih združenjih Rdečega Križa ali preko telefonske številke: 02 234 40 06.

Iz izkušenj preteklih let so razpoznali, da odrasli potrebujejo nekaj več. Tako so v letovanje vključili tudi delavnice treh osnovnih sklopov: 1. Zdravje, varovanje zdravja in zdravstvena preventiva, 2. Izobraževanje na področjih modernih tehnologij v vsakodnevnem življenju in 3. Druženje, družabništvo in zabava. »Naš cilj je namreč, da senjorsko populacijo čimbolj opolnomočimo oziroma opremimo zato, da bo lahko dolgoročno kvalitetno živela v svojem okolju, ohranjala in krepila svojo socialno mrežo in da bodo pridobili veščine in sposobnosti uporabe modernih tehnologij v vsakdanjem življenju, kar je ob dopustu tudi cilj teh delavnic,« je pojasnil Dolinšek.

Digitalizacija zahteva informacijska znanja tudi od starejših

Digitalno izobraževanje je vse bolj potrebno, predvsem zaradi množične digitalizacije. Cilj sklopa izobraževanja na področju modernih tehnologij je učenje informacijske tehnologije, tako uporaba telefona kot uporaba računalnika. Na tem področju sodelujejo tudi s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, ki je priskrbela prostovoljce s področja medijskih komunikacij za vodenje delavnic informacijske tehnologije. »Gre za prvo tovrstno sodelovanje medijskih komunikacij z Rdečin križem. Smo že aktivno in uspešno sodelovali na drugih področjih, tokrat pa se skupaj lotevamo izobraževanja digitalne in medijske pismenosti za starejše,« je povedala Suzana Žilič Fišer, predstavnica inštituta za medijske komunikacije.

Zdravstvene delavnice pa so vodili strokovnjaki iz Zdravstvenega doma Maribor iz Centra za krepitev zdravja, družabne delavnice pa prostovoljci iz Rdečega Križa.

Z letošnjo prvo izmeno so zadovoljni tako letovalci kot vodje delavnic,  je še povedal Dolinšek. V septembru so bili razpisani štirje termini 6-dnevnega potovanja v Punat. Prva izmena se je že vrnila, druga pa je na poti. Ker pa povpraševanja ni veliko predvidevajo, da tretje in četrte letos ne bo. Kljub temu, se bo septembrsko letovanje za odrasle nadaljevalo in nadgrajevalo tudi v prihodnjih letih.