Aprila leta 2022 je bil podpisan protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov v širšem območju Maribora s strani župana Mestne občine Maribor Saša Arsenoviča, ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in župan občine Hoče – Slivnica dr. Marka Soršaka.

Podžupan dr. Samo Peter Medved je danes predstavil, kaj je bilo iz tega sporazuma oziroma protokola uresničeno in na kaj še vedno čakamo.

Prva tema je bila Zahodna obvoznica Maribora – izbira izvajalca 1. etape od Lackove do Kardeljeve je bila v drugi polovici aprila leta 2022 tudi realizirana. Čakajo pa še na uvedbo v delo. Za 2. in 3. etapo od Kardeljeve do priključka na avtocesto podžupan poroča, da zadeve dobro tečejo in se bo delo začelo že letos. Pri predvideni otvoritvi podaljška ceste proletarskih brigad za leto 2022 pa je prišlo do zamika, saj je bila otvoritev komaj ta teden.

Naslednja točka je bila regionalna cesta Brestrnica-Jurij, kjer je bilo določeno, da bo direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo postopek izbire izvajalca gradbenih del izvedla jeseni lansko leto, za kar razpisa še vedno ni. Glede regionalne ceste v Malečniku pa je bilo rečeno, da se izvajalec gradbenih del določi v prvi polovici tega leta. Tudi tukaj po besedah podžupana ne kaže dobro, saj bi se zadeva naj zamikala celo v naslednje leto.

Odgovornost oziroma lastništvo za Malečniški most čez Dravo je prevzela Republika Slovenija in opravljanje direkcija RS za infrastrukturo. Dorečeno je bilo, da bo rehabilitacija mostu opravljena leta 2022, kar se do sedaj še ni zgodilo. MOM pa je na cesti, ki vodi na Malečniški most realizirala obnovo križišča, za kar je bila tudi zadolžena.

Za izvedbo podvoza Ledina pa je bilo določeno, da bi naj izvajalec bil izbran do leta 2022, letos pa dela tudi končana, kar se po določeni časovnici ni zgodilo. Je pa v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in bi se naj gradnja realizirala naslednje leto.

Glede Mestnega predora Maribor pa je bilo sklenjeno, da bo MOM naročila študijo izvedljivosti in izvedla revizijo tega projekta. Dokumentacija je bila direkciji RS za infrastrukturo predana že lansko leto, hkrati je MOM 25. aprila lani podala predlog za prekategorizacijo Gosposvetske ceste in trase proti hitri cesti v državno cesto. Medved poroča, da so vse aktivnosti v sklopu tega zastarale.

MOM bi naj letos sprejela občinski prostorski načrt, ki je bil načrtovan že lansko leto. Čakajo še na določena mnenja s strani predsednika RS za vode, da bi se lahko pogovori nadaljevali z Mestnim svetom. “Bi pričakovali, da ministrstvo in direkcija RS tudi protokol izvaja, ” doda podžupan Medved.

Natančnejše načrte infrastrukturnih projektov v širšem območju Maribora lahko vidite tudi tukaj.

Podžupan je komentiral tudi, da glede ceste in križišča iz Hoč do mariborskega letališča informacij nima. Letos pa trenutnemu upravljalcu mariborskega letališča Edvarda Rusjana DRI izteka pogodba, za ker je bil izveden tudi nov razpis, ki še ni zaključen. V protokolu pa je bil jasno napisan sprejem državnega prostorskega načrta za razvoj letališča do konca letošnjega leta, a tukaj aktivnosti stojijo. Istočasno MOM s strani države ni seznanjena s tem, kako bi se razvoj letališča nadaljeval naslednje leto.