Zaradi velikosti so v SVZ Hrastovec veliki porabniki zaščitnih sredstev, saj je v zavodu skupno kar 640 stanovalcev in 480 zaposlenih, za katere morajo poskrbeti da bodo lahko varno opravljali delo. Trenutno v zavodu ni bil zabeležen primer okužbe z koronavirusom.

Z namenom povečati neodvisnosti od dobav zaščitnih mask so v Socialno-varstvenem zavodu (SVZ) Hrastovec pričeli s šivanjem lastnih pralnih mask. SVZ Hrastovec ima v zavodu lastno šiviljsko delavnico, kjer so zaposlene 4 šivilje. Zaradi velikih potreb po zaščitnih maskah v času epidemije koronavirusa so se skupaj z zaposlenimi odločili, da tudi sami poskrbijo za delno samooskrbo zaščitnih mask in se tako lotili šivanja.

“Po izbruhu epidemije smo začeli razmišljati kako lahko pomagamo, pripomoremo k zajezitvi širitve virusa. Naša prva skrb je zagotoviti, da zaposleni v zavodu in naši stanovalci ostanejo zdravi, kar dosegamo s poostrenimi zaščitnimi ukrepi. Hvaležno smo sprejeli donacijo 50 metrov blaga iz podjetja Vema trade, da bomo lahko sešili še več zaščitnih pralnih mask.,” je povedala direktorica mag. Andreja Raduha. Šivilje so najprej izdelale osnovno masko, ki so jo strokovne sodelavke preizkusile in tudi potrdile. Po potrditvi so se lotile izdelave in do danes sešile že več kot 500 pralnih zaščitnih mask. Zaščitne pralne maske bomo razdelili v 25 dislociranih bivalnih enotah in tudi v zavodske enote.

“Zavedamo se da, smo zaradi velikosti zavoda veliki porabniki zaščitnih sredstev, saj je v našem zavodu skupno kar 640 stanovalcev in 480 zaposlenih, za katere moramo poskrbeti da bodo lahko varno opravljali delo. Trenutno v zavodu ni bil zabeležen primer okužbe z koronavirusom,” še dodajajo.

 Redno spremljanje navodil in priporočil

V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec so sprejeli vse potrebne ukrepe za zmanjšanje širjenja respiratornih obolenj (koronavirus, gripa) in delajo v skladu z navodili iz NIJZ in Ministrstva za zdravje. Njihova navodila dnevno spremljajo in jih sprotno upoštevajo v delovnem procesu.

“Obiske v našem zavodu smo preventivno, glede na velikost zavoda in situacijo v Sloveniji, prepovedali že nekaj dni pred navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O vseh ukrepih sprotno obveščamo svojce in stanovalce. Zaposlene dnevno obveščamo o dogajanju v zavodu in jih seznanjamo z navodili NIJZ in Ministrstva za zdravje ter jim tudi svetujemo, da se takoj po službi odpravijo domov in se ne gibajo na mestih, kjer se zbira veliko ljudi in je možnost okužbe večja. O spremembah pri delu, predvidenih ukrepih in spremenjenem načinu dela obveščamo tudi predstavnike sindikata v našem zavodu,” še poudarjajo.

Zaposlenim na razpolago zaščitna sredstva

Pripravili so tudi podroben Program dela v primeru pojava koronavirusa pri stanovalcih ali zaposlenih, ki jasno določa način dela v primeru okužbe. Ob delu po zastavljenem programu bodo upoštevali navodila za delo NIJZ Maribor in priporočila njihove konziliarne infektologinje s katero so že vseskozi v vezi in v sodelovanju z zavodskim zdravnikom.

“V vseh naših enotah so preventivno omejili gibanje in o tem obvestili pristojno ministrstvo in Varuha človekovih pravic ter NIJZ, ki podpira naša prizadevanja,” so povedali. Zaposleni imajo na razpolago zaščitna sredstva (razkužila in osebna zaščitna oprema), ki jih potrebujejo pri svojem delu. Zaščitne maske FPP-3 imajo naročene in tudi ostalo zaščitno opremo. Mask in dodatne zaščitne opremo ni možno dobiti na zalogo, ampak imajo s strani pristojnih zagotovilo, da bodo maske in potrebno dodatno zaščitno opremo dobili v primeru izbruha virusa v zavodu.