Leta 2009 je Alma Mater vpisala prvo skupino, prvih 100 študentov Zdravstvene nege in Fizioterapije.

Osnovno poslanstvo Alma Mater je že od začetka, od leta 2009, ko so vpisali prvo skupino študentov razvija nove, interdisciplinarne študijske programe, komplementarne obstoječim. Na kratko, da izvaja izobraževalno in raziskovalno delo na tistih področjih, kjer se v družbi čuti največji deficit. Glede na to, da je Alma Mater Europaea mednarodno orientirana institucija, ji je Evropska Akademija znanosti in umetnosti leta 2012 ponudila akademski in institucionalni patronat, na podlagi tega se je Evropski center Maribor preimenoval v Alma Mater Europaea – ECM in nadaljeval delo po principih transnacionalnosti, interdisciplinarnosti in gradnje mostov, zlasti v podonavskem prostoru. AMEU ECM se je programsko posvetila nekaj osnovnim izzivom Podonavja kot so ekologija, tranzicija in reintegracija, medkulturne komunikacije, zdravje in sociala ter demografija.

»V minulem desetletju je AMEU ECM akreditirala in re-akreditirala ter razvila študijske programe dodiplomske, magistrske in doktorske stopnje na področju zdravstvenih ved, zlasti zdravstveno nego in fizioterapijo ter integrativne zdravstvene vede. Soočeni z demografskimi trendi so znanstveniki in strokovnjaki razvili in akreditirali študijske programe socialne gerontologije na vseh treh bolonjskih stopnjah, s posebnim poudarkom na aktivnem in produktivnem staranju. Podonavske države so bile po letu 1990 soočene z vprašanji tranzicije in reintegracije, zato je AMEU razvila študijske programe s področja Upravljanja in vodenja poslovnih sistemov, Evropske poslovne študije ter Projektni management in Strateški komunikacijski management na doktorski stopnji,« še dodaja prof. dr. Toplak.

Vključeni v bogato knjižnico

Spremenjene okoliščine ekonomskega in političnega sistema pomenijo tudi nov izziv za humanistiko. Fakulteta za podiplomske humanistične študije Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani z bogato knjižnico in več kot 150 doktorji znanosti, se je priključila Alma Mater Europaea – ECM. Njeni mlajši humanistični intelektualci želijo dati novo vsebino po izkušnjah svetovnih trendov v smeri kibernetske humanistike.

Razvoj novih tehnologij v svetu predstavlja nov izziv. Alma Mater Europaea je za slovensko družbo akreditirala prvo stopnjo (dodiplomski študij) študijskega programa Spletne znanosti. V pripravah pa je magistrski in doktorski študij Spletne znanosti in kibernetska varnost.

Študij plesne umetnosti

Glede na to, da smo Slovenci edini narod v Evropi, ki plesne umetnosti ni razvil do akademske stopnje, kljub več kot pol stoletja dolgim naporom, je Alma Mater Europaea ustanovila in akreditirala študijski program Ples z baletom v Ljubljani in Mariboru.

Želijo enake možnosti za vse

»Moramo poudariti, da ima Alma Mater Europaea  med slovenskimi visokošolskimi zavodi najvišjo stopnjo zaposlenosti diplomantov. Od države pričakujemo, da prepozna in zagotovi v Sloveniji enake možnosti študija vsem državljanom v skladu z ustavo ter da sledi principom Bolonjskega procesa, kot so avtonomija z odgovornostjo, kompatibilnost, mobilnost, kakovost, de-etatizacija, racionalizacija in zaposlitvene priložnosti. Le tako bo mladim generacijam zagotovljena enakopravnost in spoštljiv status v Evropi,« še dodaja Toplak.