DARS
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Maribor, pred predorom Jasovnik v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Koper - Ljubljana, uvoz Kastelec v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Kastelec iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Maribor, izvoz Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, dela, oviran promet.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, pred predorom Kastelec v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Črni Kal v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-435, Maribor - Ruše, v Bezeni, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 28.09.2021 03:58 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • 28.09.2021 03:58 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, izvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, uvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Dolanah, izmenično enosmerni promet, gradnje TK kabla in postavitve KJ, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, na Ljubljanski cesti, med Kamniško in Karantansko cesto, popolna zapora, obnove vozišča, do 29. 9. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, popolna zapora, sanacija vozišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: po občinskih cestah.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 15. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po enem pasu.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - Ljubljana, Bežigrad, med Dunajsko cesto in Parmovo ulico, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, oviran promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-416, Grm - Radohova vas, v Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 8. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč v sklopu ureditve križanja cest z železnico, do 12. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnja hodnika za pešce, do 7. 10. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, sanacija kanalizacije, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-227, Ravne na Koroškem - Slovenj Gradec, na Brdinjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-423, Lesično - Podsreda, v Kozjem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 10. 2021. Obvoz: Kozje - Buče - Bistrica ob Sotli - Podsreda in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, na Pokljuki, popolna zapora, ureditev ceste, do 1. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, oviran promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti proti Medvodam (severna obvoznica - Šentvid), zaprt en prometni pas, obnova cestišča.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-930, Pesek - Oplotnica, pri Oplotnici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), (5x med 8:00 in 17:00) izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-447, Blagovica - Trojane, Prevoje - Šentvid pri Lukovici, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnih priključkov, do 21. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 8. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Padni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, v Ivančni Gorici, podvoz pod avtocesto, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske steze, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, Trenta - Bovec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe ukrepov za zmanjšanje hitrosti vozil, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Šentjernej - Dolenji Maharovec - Dobrava pri Škocjanu in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, oviran promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 12. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Blanci, izmenično enosmerni promet, interventne sanacije odvodnjavanja, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, Luče - Podvolovljek, popolna zapora, obnove vozišča, do 16. 10. 2021, od 7:30 do 17:30. Obvoz: Luče–Radmirje–Gornji Grad–Podlom in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-695, Šoštanj - Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Soteska - Gorenje - Šmartno ob Paki - Rečica ob Paki - Letuš in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Ambrusu, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 5. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - Celje, Ljubljanska cesta, v Medlogu pri železniškem prehodu, popolna zapora, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-5, Priključek Celje Z - Medlog, oviran promet, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, do 23. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 1. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, popolna zapora, preplastitve vozišča, do 1. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, v Ložcu, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 8. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, zaprt en prometni pas, preplastitve voziščne konstrukcije.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-424, Šentjur - Dobje pri Planini - Planina pri Sevnici, v Dobjem pri Planini, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-912, Zali log - Davča, pri Davči, izmenično enosmerni promet, obnova (popravilo) cestišča, do 10. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Vrhnika iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 10. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolnje Brezovo - Blanca, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Blanca–Log–Boštanj– Sevnica–Dolnje Brezovo in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, Log - Visoko, izmenično enosmerni promet, popravila krone podpornih zidov, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - Ptuj - Razkrižje, Ljutomer - Veščica, popolna zapora, preplastitev ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Ljutomer – Novi Cven – Mota – Pristava – Stročja vas in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 30. 9. 2021, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 28.09.2021 03:58 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, popolna zapora, obnova cestišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: Špeharje - Vinica - Stara Lipa - Dragatuš - Kanižarica - Dobiče in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 2. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 22. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 28.09.2021 03:58 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 30. 9. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 19. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 28.09.2021 03:58 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 28.09.2021 03:58 - H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, oviran promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Ceznjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 28.09.2021 03:58 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Linhartovo cesto in Dimičevo ulico, oviran promet, spremenjena prometna ureditev.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-430, Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 23. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. V nočnem času bo med 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V nočeh na nedelje in praznike pa bo promet tudi ponoči urejen izmenično enosmerno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 20. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 30. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 29. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 10. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 28.09.2021 03:58 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 9. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 28.09.2021 03:58 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 28.09.2021 03:58 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 28.09.2021 03:58 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.

Na pot

Kolesarite kdaj brez čelade? Morda zraven še poslušate glasbo, klepetate po telefonu ali preverjate sporočila? Potem si poglejte tole.

Oglasno Sporočilo3 meseci

Spoznajte kaj je tisto, kar prepriča kupce vozil znamke Volkswagen na Štajerskem. Preverite intervju z vodjem prodaje Volkswagen pri Porsche Maribor. Cilj pri Porsche Maribor je, da ima vsaka štajerska družina svoje model znamke Volkswagen.

Oglasno Sporočilo4 meseci

Manjša prometna nesreča, praska ali poškodba! Za vas imajo pri Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta povsem preprosto in hkrati hitro rešitev!

Oglasno Sporočilo4 meseci

Mladina, pozor: tu je deset argumentov, s katerimi boste lažje prepričali starše, da vam priskočijo na pomoč pri nakupu avtomobila. Spoštovani starši, branje toplo priporočamo tudi vam.

Oglasno Sporočilo5 mesecev

Ste vedeli, da je več kot polovica okvar motorja pri starejših vozilih posledica okvarjenega zobatega jermena? Za vas imamo odličen nasvet, kako do ugodne menjave zobatega jermena na vašem vozilu Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasno Sporočilo5 mesecev

V kolikor ste pri zaviranju opazili vibracije na pedalu ali so zavore celo neodzivne in je slišati hrup ali cvileč zvok, čimprej obiščite kvaliteten pooblaščeni servis Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasno Sporočilo5 mesecev

Znamka Citroën z novim članom – Avto Triglav Maribor še naprej ohranja tradicijo skrbne in zanesljive prodajno-servisne mreže.

Oglasno Sporočilo5 mesecev

Želite svoji Škodi privoščiti strokoven in profesionalen servis? Za vas imamo pravi naslov za pooblaščeni servis, kjer lahko opravite celovite servisne storitve v Mariboru, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Oglasno Sporočilo5 mesecev

Nova servisna akcija -30%! Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno lahko dodatno prihranite pri vsakem servisnem obisku in tako poskrbite za skrbno in redno vzdrževanje vašega vozila pri Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta!

Uredništvo5 mesecev

Ali ste vedeli, da je podjetje Štajerski avto dom d.o.o. podjetje z dolgoletno tradicijo, ki je začelo poslovati že v času takoj po drugi svetovni vojni? V tem času je doživelo in preživelo mnoge spremembe..

Oglasno Sporočilo6 mesecev

“Z avtomobilom si mojster svojih odločitev in razporeditve časa,” pravi energična Ula Furlan, ki jo vožnja sprošča: ” Ta čudoviti zaprti prostor mi – razen ob 16. uri na ljubljanski obvoznici – predstavlja mini zatočišče, v katerem poslušam glasbo in si spiham možgane.”

Uredništvo6 mesecev