V Mariboru je ženska več mesecev bivala v svojem avtomobilu. Včeraj je bilo vozilo odstranjeno z javnega parkirišča.

Pred tremi tednu smo poročali o žalostni zgodbi v Mariboru. Ženska je namreč več mesecev živela v svojem vozilu pred hišo svojega očeta na občinskem parkirišču. »Je psihiatrična bolnica.Večkrat smo že klicali redarstvo, pa nič. Dejansko živi v avtomobilu. Tam je, spi, opravlja potrebo. Kot nam je znano ima odločbo za sprejem na psihiatrijo. Družini je naredila velike probleme. Nihče ne stori ničesar,« nam je zapisal njen sosed.

Medobčinsko redarstvo se je z omenjenim primerom prvič seznanilo decembra 2019 preko prijave po telefonu. V zadevi so zbrali vsa obvestila in prijavo odstopili policiji, saj so bili mnenja, da gre za nedovoljeno prenočevanje na javnem kraju (10. člen ZJRM) za kar je pristojna izključno policija. Prejeli so zahteve po odstranitvi vozila, a ker so bili mnenja, da bi z odstranitvijo še poslabšali socialno stisko so se obrnili na CSD Maribor.

12. junija 2020 je Medobčinsko redarstvo prejelo poročilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da oseba odklanja vsakršno pomoč. Ob seznanitvi, da bo osebi pristojni organ odredil odstranitev vozila, je ta odgovorila, da ga bo v tem primeru tudi odstranila.

12. junija 2020 je Medobčinsko redarstvo prejelo poročilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da oseba odklanja vsakršno pomoč. Ob seznanitvi, da bo osebi pristojni organ odredil odstranitev vozila, je ta odgovorila, da ga bo v tem primeru tudi odstranila.

Vozilo so odstranili

To so včeraj kot so pojasnili na Mestni občini Maribor, tudi storili. Na MO Maribor so nam dejali tudi, da so seznanjeni, da gospa ni želela pomoči, kljub več pozivom.

Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, naj gospe že več dni ne bi bilo na spregled. Za več pojasnil smo se obrnili tudi na Center za socialno delo Maribor in Medobčinsko redarstvo Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.