Zemljišče, na katerem je stal zbirni center, je bil že v izhodišču v zasebnem lastništvu, poleg tega bo čez območje v prihodnosti tekla Zahodna obvoznica.

Včeraj, 31. maja, je Snaga trajno zaprla lokacijo zbirnega centra na Streliški cesti. Uvozna pot na zbirni center Streliška je bila od začetka obratovanja zbirnega centra postavljena na zasebnem zemljišču, lastnik tega zemljišča pa je Mestno občino Maribor, ki je lastnik zbirnega centra, obvestil, da bo zemljišče začel uporabljati za lastne namene.

Zahodna obvoznica bo tekla čez nekdanji zbirni center na Streliški

Obstajala je še možnost zamika dovozne poti, kar pa se je v praksi izkazalo kot nemogoča rešitev zaradi zahtev upravljavcev električne infrastrukture, saj tam poteka visokonapetostni vod. Zaradi teh specifičnih pogojev in zaradi že znanega projekta gradnje Zahodne obvoznice – Jug, kjer trasa povezav poteka čez trenutno lokacijo zbirnega centra Streliška, se je Mestna občina Maribor odločila, da je neracionalno porabljati javna sredstva za rešitev dovoza, ki bi bil v uporabi največ eno leto, zato je zahtevala zaprtje zbirnega centra Streliška in umik vse opreme zbirnega centra s trenutne lokacije.

Urejajo se postopki za drugo začasno lokacijo

“Trenutno že potekajo postopki ureditve začasne lokacije zbirnega centra, o čemer vas bomo sproti obveščali. Do zaključka teh postopkov za pridobitev začasne lokacije, pa bomo v Mariboru ločeno zbrane odpadke, za katere uporabniki nimajo posod v lastnem gospodinjstvu, sprejemali v dveh obstoječih zbirnih centrih: na Lahovi na Teznu in na Plinarniški v Melju,” so zapisali v Snagi.

Oba zbirna centra bosta obratovala kot doslej, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 15. ure. V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov dva zbirna centra za urbano območje velikosti Mestne občine Maribor zadostujeta.