V Hiši Stare trte je Zavod za turizem Maribor – Pohorje predstavil ključne aktivnosti zavoda v iztekajočem se letu ter načrte v letu 2020.

Danes so v Hiši Stare trte organizirali novinarsko konferenco na kateri je Zavod za turizem Maribor – Pohorje predstavil ključne aktivnosti zavoda v iztekajočem se letu ter načrte v letu 2020. Letos je zavod med drugim izvedel 39 predstavitev doma in na tujem, vzpostavil novo spletno mesto visitmaribor.si ter izvedel štiri večje digitalne kampanje na temo zimske turistične ponudbe, športno-aktivnih doživetij, kulturnih dogodkov ter vinsko-kulinaričnih vrhuncev mesta in destinacije.

Izdali štiri napovednike v slovenskem ter angleškem in nemškem jeziku

Poleg organizacije prireditev Rez Stare trte, Festival solat, Postavljanje klopotca pred Hišo Stare trte, Festival Stare trte s Svečano trgatvijo in Martinovanje v Mariboru ter dogodkov v sklopu Čarobnega decembra je ZTMP v letu 2019 izdal štiri prireditvene napovednike v slovenskem ter angleškem in nemškem jeziku. Med drugim so pomembni partnerski projekti, v katerih ZTMP aktivno deluje, še Dravska kolesarska pot, Slovenia Green in Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021.

Večje digitalne kampanje na družabnih omrežjih

Ena od osrednjih promocijskih aktivnosti ZTMP v 2019 so štiri večje digitalne kampanje na platformah Facebook, Instagram, Youtube, Google search in Google display. Tematska področja kampanj so bila zimska turistična ponudba, športno-aktivna doživetja, kulturni dogodki ter vinsko-kulinarični vrhunci mesta in destinacije. Kampanje so potekale na slovenskem, hrvaškem, avstrijskem, madžarskem, nemškem in francoskem trgu ter so skupaj dosegle približno 1.700.000 uporabnikov.

Nova spletna stran z hitrim dostopom

V septembru 2019 je ZTMP lansiral novo uradno spletno mesto turistične destinacije Maribor – Pohorje visitmaribor.si – sodoben turistični portal mesta Maribor in destinacije Maribor – Pohorje, ki ob privlačni predstavitvi ključnih turističnih produktov uporabnikom omogoča jasen in hiter dostop do informacij ter rezervacije turističnih storitev oz. doživetij. Od 27. septembra do 9. decembra 2019 je spletno mesto zabeležilo 243.000 ogledov strani visitmaribor.si, kar je 132 % več kot v enakem obdobju lani.

Vlaganja v turistično infrastrukturo

V novembru 2019 je ZTMP zaključil z aktivnostmi v okviru vlaganj v turistično infrastrukturo, ki so vključevala obnovo že obstoječih turistično-informativnih tabel ob kulturnih znamenitostih in namestitev dveh nadomestnih tabel ter njihovo obogatitev z interaktivnimi vsebinami, vzpostavitev tabel s QR kodo na poti na Piramido, Kalvarijo in Pekrsko gorco ter postavitev interaktivnih tabel pri Turistično informacijskem centru Maribor v MČ Radvanje. ZTMP ima aktivno vlogo tudi v okviru partnerskih projektov, kot so mednarodni projekt za razvoj Dravske kolesarske poti Drava Bike, Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, ki povezuje zelene turistične destinacije, in Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021, ki spodbuja trajnostni gastronomski turizem in lokalno samooskrbo, povezuje podeželska in urbana območja, poudarja pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem.

Razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci je 11/89, povprečna doba bivanja v mestu Maribor je 2,06 dni.

Rast nočitev in prihoda gostov

Turistični rezultati na področju nočitev in prihodov gostov so odlični, njihova rast je ponovno višja od rasti na vseslovenski ravni. Beležijo štiri odstotno rast nočitev in šest odstotno rast prihodov gostov. »Od januarja do oktobra 2019 je bilo v Mariboru zabeleženih 400.691 nočitev, kar je 6 % več kot v enakem obdobju lani, in 177.799 prihodov gostov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani,« pojasnijo.

Več pa v videoposnetku spodaj: