V večini so na parkirnih mestih pred poslovnimi objekti na Kardeljevi parkirana ista vozila. Stranke se pritožujejo, saj nimajo kje parkirati. Bo občina poskrbela za časovno omejitev parkiranja?

Pred kratkim se je zaključila prenova Kardeljeve ceste v Novi vasi. V sklopu obnove so uredili kar 150 dodatnih parkirnih mest. Na odseku med Livadno ulico in Knafelčevo pred objektom SKB banke in Pošte so ukinili parkiranje na površini za pešce ter kolesarski stezi. Ta so nadomestili z izgradnjo novih parkirnih mest v ravnini z voziščem in v zalivu urejenem z robniki. Uredili so 18 poševnih parkirnih mest, dve dostavni mesti in eno parkirno mesto za invalide. Na nasprotni strani pred gostinskim lokalom in drugimi poslovnimi subjekti so uredili 11 poševnih parkirnih mest, prav tako eno mesto za invalide in dve dostavni parkirni mesti.

Beležijo padec prometa

V omenjeni “poslovni coni” so poleg Pošte in SKB banke, tudi pekarna, šiviljstvo, frizerstvo, trgovine in razne poslovalnice.»Stranke se ogromno pritožujejo, ker ne morejo opravljati storitev, saj nimajo kjer parkirati. Tu je namreč veliko poslovnih objektov, ki jih občani MČ Nova vas potrebujejo. Nimajo namreč dostopa, da bi se lahko pripeljali do recimo banke ali pošte,« pojasni Dejan Črnko iz tamkajšnje pošte. Doda, da so parkirnih mestih s sosednjimi lokali večkrat govorili in ugotovili, da beležijo precejšen padec prometa.

»Večinoma so parkirana ista vozila in ogromno kombijev. Želeli bi, da se uredijo parkirna mesta ali s časovno omejitvijo ali z eno brezplačnim parkiranjem z omejitvijo ene ure,« še doda.

Na parkiriščih so tudi več dni parkirana ista vozila.

In kaj menijo na MO Maribor?

S problematiko so seznanjeni tudi v MČ Nova vas, kjer nam je predsednik Vinko Virtnik dejal, da so s problemom parkiranja seznanjeni in so o tem tudi obvestili Urad za komunalo MO Maribor. »Trenutno, na osnovi postavljene signalizacije, seveda ni moč ukrepati s strani redarske službe, a upamo, da bodo strokovne službe MOM našle pravo rešitev.«.

Obrnili smo se tudi na mariborsko občino. Povedali so nam, da so razen dveh dostavnih mest, ki omogočata dostavo vsem poslovnim subjektom v bližini, s časovno omejitvijo 15- minut, vsa ostala parkirna mesta javna. To pomeni, da jih lahko prosto uporablja kdorkoli. »Razmišljamo pa o ureditvi okoli štirih parkirnih mest na strani pošte, ki bi jih spremenili in uvedli modro cono oziroma časovno omejeno parkiranje dolžine 20-ih minut. Modre cone lahko uvedemo samo na območju dostopa do objektov, ki so javnega pomena – policija, sodišče, občina, upravna enota, pošta,« povedo.