Zdravstvena postaja Tezno že leta deluje v izjemno dotrajanih in neprimernih prostorih. Selitev v novogradnjo se predvideva že lep čas, a kot kaže bo znova prišlo do zamika, in sicer tudi zaradi koronavirusa. 

Zdravstvena postaja Tezno že leta deluje v izjemno dotrajanih in neprimernih prostorih. Selitev v novogradnjo se predvideva že lep čas, a kot kaže bo znova prišlo do zamika, in sicer tudi zaradi koronavirusa.

Novo zdravstveno postajo Tezno naj bi sprva postavili ob Ulici heroja Nandeta ob Osnovni šoli Martina Konšaka. A po pregledu stanja projekta so že pred časom ugotovili, da prva predvidena lokacija ni ustrezna, predvsem zaradi nevarnosti predvidenega dostopa do objekta iz Ulice heroja Nandeta, dvom o lokaciji pa so izrazili tudi občani.

Zato so poiskali drugo lokacijo, ob Prekmurski ulici. “Tam bomo gradili objekt nove zdravstvene postaje Tezno z lekarno, za lokacijo pa moramo tudi še sprejeti prostorski akt,” so na mariborski občini pojasnili že pred časom.

Zato so poiskali drugo lokacijo, ob Prekmurski ulici. “Tam bomo gradili objekt nove zdravstvene postaje Tezno z lekarno, za lokacijo pa moramo tudi še sprejeti prostorski akt,” so na mariborski občini pojasnili že pred časom.

Gradbeni del investicije, vredne nekaj več kot 5 milijonov evrov, bo v celoti financirala mariborska občina, opremo pa bo zagotovil Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Terminski plan se bo zamaknil

Kot so pojasnili na mariborski občini, bo pri projektu prišlo do nekajmesečnega zamika. Načrti, da bi se dela pričela še letos, so tako malo verjetni.

»MO Maribor za projekt izgradnje Zdravstvene postaje Tezno prvotno načrtuje izvedbo javnega arhitekturnega natečaja v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Predvideno je bilo, da bi bil natečaj objavljen približno z mesečnim zamikom glede na natečaj za Zdravstveno postajo Tabor, ki je bil objavljen na začetku aprila. Zaradi aktualne situacije z epidemijo Covid-19 pa se bo ta terminski plan nekoliko zamaknil,« so pojasnili na mariborski občini.

Kot so še pojasnili na Mestni občini Maribor, je trenutno v teku javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tabor (ZP Tabor), ki ga je razpisala MO Maribor v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.