Po prepričanju mariborskega odbora stranke Desus, je bilo v pogodbi o stavbni pravici določeno, da cene parkiranj v garažni hiši ne smejo presegati za več kot 20 odstotkov povprečnih cen parkiranja v Mariboru.

Potem ko so v začetku leta garažna hiša ob Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in tri druge lokacije za parkiranje šle v roke novemu lastniku, podjetju Best in Parking, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, prenekaterega Mariborčana in obiskovalca že nekaj časa precej razburjajo cene parkiranja v tej garažni hiši. Te naj bi bile najvišje v mestu, medtem pa obiskovalci, v večini UKC Maribor, drugih možnosti, kot da tam parkirajo, skorajda nimajo, saj nezasedenih parkirišč v bližini ni.

Plačilo si s pokojnino težko privošči

Kot nam je nedolgo nazaj zaupala bralka, ki ima bližnjega sorodnika v bližnjem UKC Maribor, so cene po njenih besedah res oderuške. »Čas, ki ga večkrat na teden preživim ob sorodniku, ni vselej isti. Včasih sem v bolnišnici 1 uro, zgodi pa se tudi, še posebej, če ima vizito, kakšen pregled ali kaj podobnega, da sem dlje. In potem je znesek za plačilo precejšnji, ki si ga z mojo pokojnino vsaki dan stežka privoščim. Ne preostane mi drugega, kot da na obiske hodim redkeje kot bi sicer,« je dejala in dodala, da je že parkirala v bližnjem nakupovalnem središču, kjer za nekajurno parkiranje sicer ni plačala ničesar, a je podoben znesek porabila za nakup. Poleg tega je tudi starejša in ji slednja pot predstavlja dodatno težavo.

Cene: Za začetno uro parkiranja je potrebno odšteti 1,5 evra, 2 uri staneta 3 evre, 4 ure 6 evrov, za celodnevno parkiranje, denimo, pa je treba plačati 13 evrov.

Prejšnji lastniki garažnih hiš naj bi kršili pogodbo z UKC

Je pa bila stranka DeSUS v mariborskem mestnem svetu tista, ki je večkrat opozarjala, da so prejšnji lastniki garažnih hiš kršili pogodbo z UKC, saj je v njej določilo, da cena parkiranja ne sme za več kot 20 odstotkov presegati povprečne cene parkiranja v drugih garažnih hišah v Mariboru. To je za osrednji mariborski spletni medij Maribor24.si potrdila tudi njihova svetnica Jelka Kolmanič in dodala, da že od leta 2013 opozarjajo na oderuške cene parkiranja v teh garažnih hišah, a doslej žal brez uspeha.

Cene presegle v pogodbi določen limit

»V pogodbi o stavbni pravici, sklenjeni med tedanjo Splošno bolnišnico Maribor in podjetjem Nivo, ki je načrtovalo graditi garažno hišo, je bilo določilo, da cene parkiranj v garažni hiši ne smejo presegati za več kot 20 odstotkov povprečnih cen parkiranja v Mariboru. Od odprtja garažne hiše dalje pa so se cene parkiranja postopno dvigovale in presegle v pogodbi določen limit. Bil je uveden še sistem, po katerem so bile prve ure parkiranja, dražje, kar je najbolj prizadelo uporabnike garažne hiše, ki so v njej parkirali krajši čas, na primer nekaj ur. Izkazalo se je še, da je sistem diskriminatoren do invalidnih oseb,« je poudarila Kolmaničeva.

Jelka Kolmanič: »V zvezi z garažno hišo pri UKC je bilo na mestnem svetu postavljenih več vprašanj oziroma pobud.«

Apeli naleteli na nerazumevanje

Najpogostejši uporabniki garažne hiše naj bi bili prav starejši ljudje, zato so svetniki stranke DeSUS v mestnem svetu že nekaj preteklih mandatov postavljali zahteve, da se cene parkiranja v tej garažni hiši znižajo. »Apeli niso naleteli na razumevanje. Eno zadnjih vprašanj je bilo naslovljeno vodstvu UKC, od katerega je utemeljeno pričakovati, da bo kot pogodbena stranka lahko zahtevala spoštovanje pogodbenih določil. Razen obljub, da bo zadeva urejena, doslej nismo dosegli ničesar,« pojasnjuje Kolmaničeva in nadaljuje, da je bilo v zvezi z garažno hišo pri UKC na mestnem svetu postavljenih več vprašanj oziroma pobud. »Ko je bila v letu 2018 objavljena dražba garažne hiše, smo dali pobudo, da bi vodstvi Mestne občine Maribor in UKC Maribor razmislili o nakupu te nepremičnine oziroma stavbne pravice. Na tak način bi lahko hkrati s tržno dejavnostjo, ki bi prinašala obema dobiček, kot lastniki neposredno urejali cenovno politiko parkirnin. A tudi ta pobuda ni dala rezultatov, zato je bila stavbna pravica v letošnjem letu prodana avstrijskemu podjetju Best in parking. Vse to pomeni, da se utegne nadaljevati praksa nespoštovanja pogodbenih določil,« je razložila Kolmaničeva.

Neobičajno nizko nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Z garažno hišo pa naj bi bilo povezanih še nekaj drugih svetniških pobud. »Lokalna skupnost je ugotavljala, da se za zemljišče, na katerem stoji garažna hiša, plačuje neobičajno nizko nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer v višini kot je predvidena za odkrita parkirišča. Mestni svetniki stranke DeSUS so skladno s to ugotovitvijo postavljali zahtevo, da se za območje garažnih hiš, ki so visoko profitabilne, sistemsko, to je z odlokom, določi ustreznejša višina NUSZ. Ob tej priložnosti je bilo tudi ugotovljeno, da je od prenosa stavbne pravice dalje NUSZ, ki bi ga sicer moral plačevati neposredni uporabnik, t. j. lastnik stavbne pravice, plačeval kar UKC. Ta ‘slaba praksa’ je bila prekinjena šele leta 2017 z retrogradno veljavnostjo 2 leti,« je dejala Kolmaničeva in sklenila, da bi bilo idealno, če bi prešla ta garažna hiša iz zasebne v javno last, saj bi s tem imela korist lokalna skupnost in njeni uporabniki.

Jelka Kolmanič: »Lokalna skupnost ugotavlja, da se za zemljišče, na katerem stoji garažna hiša, plačuje neobičajno nizko nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.«

Manj kot 20 odstotkov povprečne tržne cene parkirnih hiš

Iz službe za odnose z javnostmi UKC Maribor pojasnjujejo, da je bila stavbna pravica za garažno hišo pri UKC Maribor podeljena dne 1. septembra 2005, ko je bila med Splošno bolnišnico Maribor (sedaj UKC Maribor) in podjetjem Nivo, gradnje in ekologija, iz Celja sklenjena pogodba o stavbni pravici. »V skladu z razpisno dokumentacijo za tretjo fazo postopka ustanovitve stavbne pravice in upravljanja s parkirnimi površinami, ki je sestavni del te pogodbe o stavbni pravici tržna cena (urna cena, dnevni najem, mesečni, letni…), ne sme presegati za več kot 20 odstotkov povprečne tržne cene parkirnih hiš v Mariboru,« so zapisali.

Še naprej v skladu z veljavnimi predpisi in obstoječimi pogodbami

Obrnili smo se tudi na avstrijski holding Best in Parking, ki so kupili družbo GH Park, skupaj z njo pa dolgoročno upravljanje 1440 parkirnih mest na več lokacijah v mestu. Ena od teh je tudi garažna hiša v bližini UKC Maribor. Ibrica Zulfikarpasic, tamkajšnji prokurist, je povedal, da je Parkirni – Holding AG odkupil vse delnice v GH Park za parkirne površine in garaže na območju UKC Maribor. »Lahko zagotovimo, da da bomo še naprej delovali popolnoma v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in obstoječimi pogodbami, saj naš cilj, da zvišamo raven parkirnih storitev,« je pojasnil Zulfikarpasic.