Na letnem nivoju je za vzdrževanje prometne signalizacije je namenjeno okoli 450 tisoč evrov. Obnova horizontalne prometne signalizacije poteka v ciklusu približno treh let.

Pred leti je Maribor zaživel v barvnih talnih signalizacijah. Modra podlaga na prehodih za pešce, rdeča barva na površinah namenjena kolesarjem ter zelena za zaporne ploskve. Barvanje talne signalizacije na območju občinskih cest Mestna občina Maribor izvaja skladno  s sprejetimi plani rednega vzdrževanja in skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

»Barve, ki jih pri tem uporabljamo, so seveda skladne z imenovanim pravilnikom. Po večini se za cestno signalizacijo uporablja bela in rumena barva. Če pa želimo neko površino, v smislu varnosti cestnega prometa še posebej kontrastno poudariti, pa se za to lahko uporabljajo tudi modra, rdeča in zelena barva,« pojasnijo na mariborski občini.

Pred tremi leti smo bili v Mariboru deležni novosti: modre izstopajoče prehode za pešce.

Obnova signalizacije se obnovi na vsaka tri leta

Na letnem nivoju je za vzdrževanje prometne signalizacije je namenjeno okoli 450 tisoč evrov, v kar pa je všteta tudi postavitev vertikalne prometne signalizacije in postavitev prometne opreme kot so ograje, kolesarska stojala, zaporni stebrički, ipd..

Obnova horizontalne prometne signalizacije poteka v ciklusu približno treh let, kar pomeni, da se na posamezni cesti le-ta obnovi vsaka tri leta. »Seveda pa se vzdrževanje prilagaja tudi posameznim cestam, kjer je intenzivnost prometa večja in posledično tudi večja obraba talne signalizacije ter seveda normam, ki jih predpisuje zakonodaja,« še dodajo ob koncu na MO Maribor.

»Barvanje kontrastne prometne signalizacije se bo nadaljevalo v smislu varnosti cestnega prometa oz. na lokacijah, kje lahko s takšnimi vizualnimi učinki dosežemo večjo prometno varnost.«