Izvajale se bodo prek aplikacije Microsoft teams, vodila pa jih bo priznana strokovnjakinja Miša Pušenjak.

Od 10. januarja do 15. februarja bodo potekale brezplačne zimske on-line delavnice na temo zelenjadarstva. Izobraževalne vsebine so namenjene pridelovalcem zelenjave, tistim, ki želijo začeti, tistim, ki že pridelujejo zelenjavo in tistim, ki bi želeli konvencionalno pridelavo nadgraditi z ekološko pridelavo ter se usposobiti za pridelavo in trženje. Vse delavnice so brezplačne in se bodo izvajale prek aplikacije Microsoft teams.

1. delavnica: Osnovni pogoji za pridelavo zelenjave in krompirja
Predstavitev osnovnih pogojev, pomen analiz, pomen pravilnega gnojenja, namakanja, varstva rastlin, kako pravilno gnojiti glede na posamezne vrste vrtnin in krompirja. Zadnja ura bo namenjena posebnim zahtevam za ekološko pridelavo zelenjave in krompirja.
Ponedeljek 10. 01. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

2. delavnica: Pridelava krompirja in možnosti ekološke pridelave krompirja
Predstavitev vsebin, ki jih mora začetnik ali že izkušeni pridelovalec vedeti o krompirju, zadnja ura pa bo posvečena ekološki pridelavi krompirja.
Ponedeljek 17. 01. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

3. delavnica: Pomen pridelave stročnice, tehnologija pridelave in ekološka pridelava stročnic. Pridelava plodovk in ekološka pridelava plodovk.
Nove možnosti v pridelavi stročnic, pridelava stročnic preko sadik, načini razmnoževanja rastlin, vzgoja in oskrba sadik v vrtnarstvu.
Ponedeljek 24. 01. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

4. delavnica: Pridelava kapusnic in ekološka pridelava kapusnic
Kapusnice sodijo med stare slovenske vrtnine, dokaj težke tudi za ekološko pridelavo. V delavnicah bomo spoznali, da je tudi ekološka pridelava možna.
Torek 01. 02. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

5. delavnica: Možnosti in priložnosti pridelave ostalih, manj znanih vrtnin, ki so zanimive tržne vrtnine, z ekološko pridelavo.
Poudarek bo na pridelavi šparglja in hrena, a dotaknili se bomo še nekaterih drugih zanimivih tržnih možnosti, kot je pridelava mikrozelenjave.
Ponedeljek 07. 02. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

6. delavnica: Predelava – kisanje zelja in kisle repe; možnosti predelave krompirja, priprava za trg. Registracija in pogoji za dopolnilne dejavnosti na poljedelski ali zelenjadarski kmetiji.
Torek 15. 02. 2022 ob 9:00-12:30.
Čas trajanja 4 šolske ure, vmes polurni odmor.

Miša Pušenjak: K sodelovanju želimo pritegniti tudi večje kmete

Delavnice bo izvajala Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline iz KGZ Maribor. Pri nekaterih vsebinah ji bo pomagala tudi Martina Gomzi, terenska kmetijska svetovalka, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino. Delavnice so zasnovane tako, da bodo vsebine pokrile večino znanja, ki se zahteva v katalogu znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Zainteresirani vabljeni k sodelovanju na brezplačnih delavnicah za dvig usposobljenosti za pridelavo in trženje zelenjave.

Sicer pa k prijavi vabim prav vse, tudi vrtičkarje, predvsem pa tiste, ki želijo svojo kmetijsko dejavnost dopolniti s pridelavo vrtnin za neposredno trženje.

Pušenjakova nam je povedala, da gre za projekt LAS Ovtar Slovenskih goric, ki želi izboljšati ponudbo lokalno pridelane zelenjave na lokalnih tržnicah. V lanskem letu so več izobraževanj izvedli na tržnicah na Zgornji Velki, v Sveti Trojici, Cerkvenjaku, Jurovskem Dolu, na Sveti Ani, v Vitomarcih, …  Zdaj pa k sodelovanju vabijo zlasti kmete: “Potrebno je izobraziti tudi kmete, da se odločijo za pridelavo zelenjave. To je tudi osnovni namen tokratnih on-line delavnic. Sicer pa k prijavi vabim prav vse, tudi vrtičkarje, predvsem pa tiste, ki želijo svojo kmetijsko dejavnost dopolniti s pridelavo vrtnin za neposredno trženje.”

Po predavanjih bodo osnovni tehnološki parametri, obravnavani na omenjenih delavnicah, izšli še v obliki knjižice. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu: info@lasovtar.si do četrtka, 6. 01. 2022, dostop do delavnic bo posredovan naknadno.