V potoku Žabnik na območju Rač, kjer so zadnja leta beležili alarmantne vsebnosti nevarnih snovi, posebej živega srebra, so mejne vrednosti teh snovi sicer še presežene, a se stanje z boljšo osveščenostjo industrije in javnosti izboljšuje. Največji korak v tej smeri pa bo izgradnja nove čistilne naprave, napovedana za prihodnje leto.

Slabo kemijsko stanje vode v Žabniku beležijo na merilnem mestu pod komunalno čistilno napravo, kamor se stekajo odpadne vode tako iz lokalnih gospodinjstev kot industrije, na čelu s tovarno kemičnih izdelkov Albaugh v Račah. Zaskrbljujoči podatki so v uradnih evidencah od leta 2014, najbolj kritični pa so bili leta 2017, ko je bila mejna vrednost živega srebra presežena kar za 13-krat.

Vzrok za slabo stanje v letih od 2014 do 2019 je bilo preseganje okoljskih standardov kakovosti za živo srebro, občasno presegata standarde tudi fluoranten in aklonifen, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).

Konkretno je bilo lani preseženo letno povprečje za fluoranten, pa tudi največje dovoljene koncentracije za fluoranten, živo srebro in aklonifen. Preseganje aklonifena, ki je herbicid za zatiranje plevela, so v Žabniku lani zaznali sploh prvič. Rezultati lanskih analiz kažejo tudi prekomerno onesnaženje potoka z glifosatom, ki v letih 2017 in 2018 ni bil presežen.

Čistilna naprava Rače

Stanje je še vedno slabo, a se izboljšuje

“Na podlagi rezultatov preiskovalnega monitoringa je bilo ugotovljeno, da so povišane koncentracije živega srebra in flourantena v potoku posledica tako iztoka odpadnih industrijskih voda v potok kot tudi atmosferske depozicije iz zraka. Preseganj okoljskih standardov kakovosti za pesticida glifosat in aklonifen ne opažamo vsako leto. S podrobnejšim spremljanjem obeh pesticidov bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih,” so pojasnili na Arsu.

Aleksander Zidanšek iz Ekološke iniciative Rače je pred časom za STA potrdil, da se stanje potoka v zadnjih dveh letih izboljšuje. “Del tega izboljšanja gre na račun večje osveščenosti, ker se ljudje bolj zavedajo nevarnosti in bolj pazijo, kaj vse odlagajo v odpadke oziroma okolje,” je povedal.

Nova čistilna naprava za razbremenitev potoka

Spomnil je, da je komunalna čistilna naprava v Račah stara že več kot 40 let in ne zmore trenutnih obremenitev, zato je razveseljiv podatek, da se bo končno začela gradnja nove. Občina Rače – Fram je namreč letos uspela pridobiti sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za izgradnjo nove komunalne čistilne naprave, katere vrednost je ocenjena na skoraj pet milijonov evrov.

Po ocenah pristojnih občinskih služb bi nova čistilna naprava lahko začela poskusno obratovati prihodnje leto. Po ocenah ekološke iniciative sicer ne bo rešila problema živega srebra, bo pa potok pomembno razbremenila ostalih onesnaževal.

“Za živo srebro pričakujemo večji učinek od osveščanja. Osveščati je treba tako ljudi po gospodinjstvih kot tistih, ki vozijo odpadke na sežig v sežigalnico, da odstranjujejo nevarne odpadke,” je dejal Zidanšek.