Tik pred novim podvozom na Ljubljanski ulici vse od konca avgusta stoji poseben elektronski števec, ki šteje mariborske kolesarje.

Projekt Kolesarsko mesto v Maribor prinaša kolesarski števec, ki se od konca avgusta nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. Elektronski kolesarski sistem bo omogočil spremljanje števila mariborskih kolesarjev, kar bo prispevalo k spodbujanju kolesarske kulture ter kolesarskega prometa v našem mestu.

Števec kolesarjev pred podvozom na Ljubljanski

»Vsako mesto, ki želi resno razvijati kolesarsko infrastrukturo in pri tem svoje prebivalce spodbujati k čim širši uporabi koles, mora spremljati število kolesarjev na določenih mestnih vpadnicah,« ozadje postavitve novega števca opisuje Žiga Ozvaldič: »Do sedaj so prometni načrtovalci šteli zgolj avtomobile, medtem ko pešcev in kolesarjev sploh niso smatrali kot del prometa. Rezultat takšne percepcije je slabo urejena in nevarna infrastruktura za kolesarje. To bi si želeli v prihodnjih letih spremeniti. Maribor je idealno mesto za razvoj kolesarske zgodbe, saj 80 % prebivalcev živi v radiju 3 km od centra mesta.«

Kolesarski števec le osnova za številne načrte

»V prihodnje bomo razvili celotno mestno kolesarsko omrežje. Naredili smo zasnovo primarnih in sekundarnih mestnih kolesarskih koridorjev z navezavami na sosednje občine. Prav tako pripravljamo celostno grafično podobo za sistem označitev teh koridorjev. Zelo si prizadevamo, da bi celotno zasnovo uskladili z Mestno občino Maribor in jo vnesli v strateške prostorske dokumente občine,« še predstavi načrte za prihodnost Mariborske kolesarske mreže.

»Vsako mesto, ki želi resno razvijati kolesarsko infrastrukturo in pri tem svoje prebivalce spodbujati k čim širši uporabi koles, mora spremljati število kolesarjev na določenih mestnih vpadnicah.«

Kolesarski števec je Mariborska kolesarska mreža postavila v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki ga financirata Sklad za podnebne spremembe, Eko sklad ter Ministrstvo za okolje in prostor. Števec že deluje, če pa se mimo zapeljete s kolesom, boste eden od zabeleženih mariborskih kolesarjev tudi vi.