Cene za uro storitve so precej višje v Mariboru, kot okoliških občinah. V Mariboru čaka za pomoč na domu osemdeset starostnikov.

Staranje prebivalstva v Sloveniji je proces, ki se mu ni mogoče izogniti in s seboj prinaša tako prednosti kot težave. Mnogi, bodisi zaradi različnih zdravstvenih težav, invalidnosti ali demence, namreč ne morejo več poskrbeti zase, njihovi svojci zanje potrebne oskrbe in nege zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj in tudi denarja, niso sposobni zagotoviti.

Socialnovarstvena storitev

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da gre pri pomoči na domu za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Barbara Žgajner: »Trudimo se, da bi bile naše storitve strokovne, kakovostne v zasledovanju individualnih potreb in želja uporabnikov.«

Želje po dodatnih storitvah presegajo zakonske okvire

In kako je tovrstna pomoč urejena v štajerski prestolnici, smo povprašali Barbaro Žgajner, direktorico Centra za pomoč na domu Maribor (CPND), kjer opažajo, da število potreb po tovrstni pomoči oziroma oskrbi iz meseca v mesec narašča. »Vse pogostejše so tudi želje po dodatnih storitvah, ki presegajo zakonske okvire pomoči na domu, t.i. storitvah socialnega servisa,« poudarja Žgajnerjeva.

Nadvse pomembno je zaupanje med stranko in zaposlenimi

V CPND želijo, in to je po besedah direktorice tudi vodilo centra, da bi pomoč zagotovili čim večjemu številu ljudi, ki oskrbo potrebujejo in so do nje zakonsko upravičeni. »Pri tem se trudimo, da bi bile naše storitve strokovne, kakovostne v zasledovanju individualnih potreb in želja uporabnikov. Pomembno izhodišče našega dela je zaupanje, ki ga želimo vtkati v odnos, ki se začne vzpostavljati v trenutku, ko stopimo skozi vrata doma. Na zaupanju želimo graditi tudi med zaposlenimi, saj samo to daje potrebno varnost in pogum posebej v trenutkih, ko nastopijo stiske oziroma težave,« je pojasnila sogovornica in dodala, da tudi na ta način poskušajo preprečevati izgorelost njihovih delavk, socialnih oskrbovalk, ki opravljajo zelo plemenito a istočasno težko delo. »Strokovno usposabljanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, dobra komunikacija in še kaj so nepogrešljivi elementi v velikem mozaiku naše javne službe,« je še dodala.

Barbara Žgajner: »Prihodnost vidim v povezovanju in bolj cestnem pristopu pomoči na domu, ki bi vključevala tudi zdravstven vidik.«

»Dopolnilo« tudi v razvoju prostovoljstva in družabništva

Staranje in posledično organizirane oblike pomoči na domu, ki so v Evropi v porastu in pomenijo pomembno alternativo domski oskrbi, prinašajo s seboj številne izzive in odgovornost družbe. »Sama osebno prihodnost vidim v povezovanju in bolj cestnem pristopu pomoči na domu, ki bi vključevala tudi zdravstven vidik. Kot primer dobre prakse navajam evropski projekt Cross Care, ki ga v sodelovanju s partnerji v projektu izvajamo na CPND Maribor. Bojim se, da mnogi starostniki ostajajo izven dosega različnih oblik pomoči, brez ustreznih informacij, prepuščeni sami sebi in usodi, ki žal ni vedno prijazna,« je dejala Žgajnerjeva, ki želi, glede na omejitve, s katerimi se soočajo tako s finančnega kot kadrovskega vidika, iskati »dopolnilo« tudi v razvoju prostovoljstva in družabništva. »S tem pa seveda v povezovanju z organizacijami in službami, ki lahko le s koordiniranim delovanjem pomenijo želen doprinos,« je sklenila.

 

Statistika za mesec april 2019:

Občine po številu uporabnikov
MARIBOR 413
STARŠE 24
RAČE-FRAM 39
HOČE – SLIVNICA 41
Skupaj 517

Število čakajočih na storitve pomoči na domu, ki jih izvaja CPND Maribor: 80.

Cene:

Občina                        ponedeljek – sobota –  nedelja praznik
MARIBOR                     5,31              7,44            7,97
ZUNANJE OBČINE      4,53               6,35           6,80

 

Sončni dom skrbi za starejše v Rušah in Selnici ob Dravi

Sončni dom opravlja storitve pomoči na domu v dveh občinah, in sicer občini Ruše in občini Selnica ob Dravi. Trenutno je v programu pomoči na domu vključen 101 uporabnik (71 v Rušah in 30 v Selnici ob Dravi).
Trenutna cena za uporabnika v občini Ruše od ponedeljka do sobote je 3,99 evrov na uro; v nedeljo in med prazniki pa 6,58 evrov na uro.

Prav tako bi bilo potrebno prevetriti postavljene storitve, spremeniti oz. jih dodati, saj določenih del ne smejo opravljati, so pa za uporabnika življenjsko pomembna (npr. vožnja uporabnikov do banke, zdravnika, trgovine, dajanje zdravil ipd).

V občini Selnica ob Dravi je cena za uporabnika od ponedeljka do petka 3,55 eur/na uro.
Trenutno je na listi čakajočih v občini Ruše 27 prosilcev, v občini Selnica ob Dravi pa 3 prosilci.

Določenih del ne smejo opravljati
“Uporabniki so z našimi storitvami zadovoljni in z obema občinama sodelujemo v korist uporabnikov. Težava je, da ne moremo vključiti vseh prosilcev v storitev pomoči na domu, predvsem takrat ko jo potrebujejo,” so dejali. Namen pomoči na domu je da uporabniki le-te ohranjajo kvaliteto življenja v domačem okolju, kar pa je težko, če pomoči ne morejo dobiti.

Prav tako bi bilo potrebno prevetriti postavljene storitve, spremeniti oz. jih dodati, saj določenih del ne smejo opravljati, so pa za uporabnika življenjsko pomembna (npr. vožnja uporabnikov do banke, zdravnika, trgovine, dajanje zdravil ipd).