Prenova in dogradnja Vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, bi se morala pričeti že lani avgusta. Skupni stroški investicije bodo okrog 150. 000 evrov.

Prenova in dogradnja Vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, bi se morala pričeti že lani avgusta. Zaprli so ga julija 2019 in otroke preselili, nato pa se je Mestna občina Maribor odločila,da predvidenega projekta prenove ne bo izpeljala. Dejali so, da gre za prevelik strošek, saj kljub dogradnji ne bi zadostili vseh potrebnih kapacitet.

Prostori niso ustrezali standardom

Enota je bila vrsto let dotrajana. Igralnice in sanitarije niso ustrezale standardom in normativom, ki jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, prav tako pa obstoječi vrtec ni razpolagal z ustreznim večnamenskim prostorom ter kabineti za izvajanje individualne obravnave otrok.

»Enota bo tako spet zaživela s smehom in veseljem otrok in vseh nas zaposlenih.«

Dela zaključena do konca junija

Ravnateljica vrtca Ester Mlaj nam je z veseljem dejala, da bo vrtec svoja vrata odprl že septembra: »Enota bo tako spet zaživela s smehom in veseljem otrok in vseh nas zaposlenih.« Na enoti potekajo obnovitvena dela, opleski, brušenje parketov, obnova notranjih vrat, saniranje sanitarij in podobno. Dela bodo predvidoma zaključena do konec meseca junija.

Višina investicije okoli 150.000 evrov

Na razpisu za opremo: mizice, stolčke, omare in vso pohištvo, je izbira izvajalca v teku. »Tako predvidevamo, da bo montaža pohištva izvršena v mesecu juliju, kar pomeni, da bomo z veseljem odprli vrata enote s 1. 9. 2020. V enoti bodo štirje oddelki. Dva oddelka drugega starostnega obdobja in dva oddelka 1. starostnega obdobja,« še je dodala Mlajeva. Skupni stroški investicije zajemajo približno vsoto 150. 000 evrov.