Na občinski spletni strani je služba za javna naročila izdala javni »poziv« izvajalcem za ureditev kolesarske infrastrukture v mestu.

Mestna občina Maribor je na spletni strani v zavihku Javni razpisi objavila javno naročanje za izbiro izvajalca gradnje projekta z naslovom Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS. Prijave sprejemajo do 21. junija, od 9. ure.

Ureditev petih odsekov

Projekt predvideva ureditev petih mestnih odsekov. Na Ptujski cesti se bodo lotili urejanja kolesarske infrastrukture od križišča s Panonsko ulico do križišča s Tržaško cesto, v Ulici Pohorskega odreda gre za kolesarsko povezavo do stanovanjskih sosesk in osnovnih šol, na Šentiljski cesti od odcepa za Pekel do križišča s Tomšičevo ulico, na Partizanski cesti za ureditev kolesarske infrastrukture na odseku Partizanska cesta– Glavni trg, od križišča s Tomšičevo ulico do Starega mostu, na Limbuški cesti pa bo urejena tudi navezava na krožišče na začetku Limbuške ceste (navezava na Ulico heroja Šercerja in krožišče, kjer se Limbuški cesti priključi Erjavčeva ulica).

Preplastitev poškodovane površine obstoječih kolesarskih pasov

V razpisnih pogoji dodajajo, da je potrebno kolesarsko infrastrukturo na novo urediti skladno z zahtevami in standardi. Med drugim v glavnem gre za preplastitev poškodovane površine obstoječih kolesarskih pasov, zamenjavo rešetk požiralnikov z ravnimi rešetkami, po potrebi bodo uredili višino pokrovov jaškov in cestnih kap, dodatne prehode za kolesarje, izvedbe pogreznjenih robnikov pri prehodih za pešce in kolesarje, ponekod vključno s klančinami. Stebre prometnih znakov, ki predstavljajo oviro, bi odstranili in znake postavili na primeren način, prestavili naj bi tudi nekatere ovire (prometne znake, stebre javne razsvetljave, oglaševalske table, betonska korita, stojala za kolesa, konfine).

Zaključek del najkasneje do letošnjega avgusta

Predvidena je še prestavitev semaforjev, ki predstavljajo oviro ali so na neprimernih lokacijah za kolesarja, razpis pa zajema ureditev cone 30 kilometrov na uro in pomožnih kolesarskih pasov na vozišču ter navezave na obstoječo kolesarsko stezo. Pogodbena dela je potrebno zaključiti najkasneje do letošnjega avgusta, naložbo pa bo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.