Vojašnica generala Maistra je ena pomembnejših slovenskih vojašnic in objekt, ki je posebnega pomena za obrambo države. V prihodnjih letih jo namerava država posodobiti, sanirat teri zgraditi tudi nove prostore in dodatne namestitvene kapacitete za vojake. Projekt je ocenjen na okoli 40 milijonov evrov.

Vojašnica generala Maistra je ena pomembnejših slovenskih vojašnic in objekt, ki je posebnega pomena za obrambo. V njej je nastanjenih blizu 1000 vojakov. Vlada Republike Slovenije je pred dnevi je potrdila zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski in ga bo poslala v obravnavo Državni zbor. S predlogom vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov, od tega večino nabavam oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.

Ob tem namerava država v prihodnjih posodobiti tudi Vojašnico generala Maistra, projekt prenove pa je uvrščen na seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po korona krizi. Posodobitev vojašnice  bo zajemala tako sanacijo obstoječe infrastrukture kot tudi izgradnjo nove infrastrukture.

Po prvih ocenah 40 milijonov evrov vreden projekt

Kot so za Maribor24.si pojasnili na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, bo posodobitev zajemala tri programske sklope in sicer:

  • Posodobitev upravno-namestitvenega dela vojašnice: V tem delu se bo v vojašnici izgradilo dodatne namestitvene kapacitete za vojake in dodatne upravne prostore za poveljstva enot v vojašnici. Izvedla se bo sanacija kuhinje in obstoječih objektov ter obnovila komunalna in energetska infrastruktura. Znotraj vojašnice se bo postavilo oziroma zgradila infrastruktura za rezervno napajanje vojašnice in sistem za oskrbo vozil z alternativnimi viri (vodik, elektrika). V okviru vojašnice bodo zagotovljena dodatna urejena parkirišča za pripadnike Slovenske vojske.
  • Posodobitev tehnično-skladiščnega dela vojašnice: V tem delu bodo zgrajeni novi sodobni objekti za hranjenje in vzdrževanje vozil, zgrajena bodo dodatna skladišča.
  • Posodobitev športno-rekreacijskega dela vojašnice in izgradnja športnega objekta z zaprtim streliščem.

Trenutno je načrtovano, da se bodo dela začela po posodobitvi vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, in sicer po letu 2025. “Preliminarne ocene vrednosti načrtovane posodobitve vojašnice Generala Maistra so v višini 40 milijonov evrov,” še dodajajo na Ministrstvu za obrambo.

V kompleksu Vojašnice generala Maistra se nahaja tudi impozantna stavba, poslopje Kadetnice, ki pred leti že doživela celovito prenovo. Zgrajena je bila v letih 1850 in 1852, v njej pa se danes med drugim nahajajo Vojaški muzej, Center za doktrino in razvoj, Poveljniško-štabna šola, Šola za častnike, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. 

Največ denarja na nabavo osem in štirikolesnikov

Sicer pa je temeljni cilj zgoraj omenjenega predloga zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske ter sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe. “Slovenija tako prevzema tudi sorazmeren del odgovornosti za zagotavljanje nacionalne varnosti v sistemu, so po seji zapisali v uradu vlade za komuniciranje,” so tedaj sporočili z Vlade.

Po predlogu bo vojski v omenjenem obdobju kot rečeno namenjenih 780 milijonov evrov, pri čemer je predvidena letna poraba v prvih dveh letih po 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa po 145 milijonov evrov. Levji delež predvidenih investicij bo po predlogu namenjen oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine oz. nabavi vozil 8X8 in 4X4, in sicer 408 milijonov evrov.