V drugem krogu so volivci občine Kungota podprli pravnico Tamaro Šnofl.

Za županski stolček v Kungoti so se pomerili trije kandidati: Igor Stropnik, Tamara Šnofl in Rudi Matjašič. Igor Stropnik je Kungoto vodil tri mandate, Matjašič je občinsko delo spoznaval kot podžupan, tretja kandidatka, je bila pravnica Tamara Šnofl.  V drugem krofu sta se pomerila Stropnik in Šnoflova, slednjo so volivci podprli z 54,55 odstotki.

Odprla je svojo lastno odvetniško pisarno

Tamara Šnofl je sicer diplomirala leta 2006 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja davčnega prava. Po tem je bila do leta 2013 zaposlena kot  višja svetovalka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani, na Direktoratu za šport, kjer je delovala predvsem na področju zakonodajnega postopka v okviru športnega prava ter projektov na področju športne  infrastrukture. Leta 2011 je opravila pravniški državni izpit.

Nato je do septembra 2014 bila zaposlena kot vodje pravnega oddelka na Elektro Maribor, d.d.. Od septembra 2014 do februarja 2016 pa se je kot odvetniška kandidatka v okviru večje priznane odvetniške pisarne v Mariboru ukvarjala predvsem s področjem delovnega prava in prava socialne varnosti, s področji civilnega ter gospodarskega  in insolvenčnega prava. Maja 2016 je postala samostojna odvetnica in odprla svojo lastno odvetniško pisarno.

Kdaj nastopite z novo vlogo?

Po neuradnih informacijah naj bi bila konstitutivna seja 19.12., kar pomeni da predvidoma nastopim z župansko funkcijo 20.12.2018.

Kaj bo prva stvar, ki jo boste storili, ko nastopite z novo vlogo?

Prva stvar, ki jo bom naredila kot nova županja je ta, da se bom po opravljeni primopredaji z dosedanjim županom g. Stropnikom, spoznala z zaposlenimi na Občinski upravi na prvem skupnem kolegiju.  Prva naloga, ki je pred mano je dvig učinkovitost poslovanja občinske uprave na način, da občinska uprava postane servis občankam in občanov. Prav tako se bom takoj podrobneje seznanila s finančnim stanjem občine, katero je nujno potrebno stabilizirati. Ukrepi, ki bodo to omogočali se bodo sprejemali premišljeno in strokovno po tem, ko bom seznanjena z dejanskim stanjem in situacijo v Občini Kungota.

Kaj bo vaš osrednji projekt?

Primarno je potrebno stabilizirati javne finance in narediti zdrave in trdne temelje za bodoče poslovanje Občine Kungota. Kot projekt bi izpostavila sprejem Strategije na področju komunalne infrastrukture in Strategije na področju razvoja turizma. V okviru sprejete Strategije se bodo konkretno lahko v vsakem posameznem proračunskem letu izvajali ukrepi in investicije tako na področju cestne in druge komunalne infrastrukture, kot tudi investicije na področju turizma (npr. Svečinski grad).

Kaj v vaši občini vidite, kot ključno težavo in kako se je boste lotili reševati?

Zadeve se do sedaj v naši Občini Kungota niso izvajale plansko in strateško usmerjeno ampak stihijsko. To na dolgi rok ni dobro in postane tudi finančno nevzdržno. Tako kot ima vsaka dobra gospodarska družba poslovni načrt, mora tudi Občina poslovati po tem principu. Premalo so se izkoristile prednosti obmejne občine, premalo se je prisluhnilo stroki. Zadeve se je potrebno lotiti sistemsko, predvsem pa je v prvi vrsti potrebno stabilizirati finančno stanje občine.

Kaj bi radi sporočili vašim občanom?

Kot nova županja si želim, da se bodo naše občanke in občani medsebojno spoštovali, razumeli, iskali drug v drugem dobro in pozitivno in da postanemo predvsem najbolj zadovoljna Občina v Sloveniji. Medsebojnih dobrih odnosov namreč niti nove ceste ne morejo nadomestiti. Naj nam bo kultura sobivanja vsem temeljno vodilo.