Razlog so spremembe obračunavanja in dviga minimalne plače v januarju 2020, zaradi česar bodo stroški dela v domovih in posebnih zavodih od pet do osem odstotkov višji.

Skupnost socialnih zavodov napoveduje, da se bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi po novem letu podražili. Razlog so spremembe obračunavanja in dviga minimalne plače v januarju 2020, zaradi česar bodo stroški dela v domovih in posebnih zavodih od pet do osem odstotkov višji, so zapisali.

Zaradi dviga stroškov dela bo vsak izvajalec skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev izračunal potreben dvig. Po oceni skupnosti se bo januarski dvig minimalne plače poznal tako, da se bodo oskrbnine povečale za dva do tri odstotke.

Tokratni dvig stroškov dela bo omejen na zaposlene, ki v domovih zagotavljajo storitve oskrbe, te pa prek oskrbnin plačujejo stanovalci, njihovi svojci ali občine.

Zaposleni v domovih za starejše in posebnih zavodih si zaslužijo primerno plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo. Njihova delovna mesta so del sistema plač v javnem sektorju, ki je izrazito nestimulativen za delavce s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe, opozarja sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Jaka Bizjak. Glede na to se po njegovih besedah raje odločajo za delo v drugih panogah, medtem ko se v domovih veča kadrovska luknja.

Tudi tokratni dvig minimalne plače razkriva nepravičnost sistema, saj se bodo stroški višjih plač oskrbnega osebja prevalili na pleča stanovalcev, njihovih svojcev in občin, je izpostavil. Problematiko bi lahko po njegovih besedah ublažil zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pa ga še vedno ni.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da ob redni uskladitvi, ki se izvede vsako leto 1. marca, lahko izvajalec uskladi ceno tudi, če se stroški dela spremenijo za več kot 1,5 odstotka od zadnje uskladitve, so pojasnili v skupnosti.

Lani sprejeta novela zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 zvišuje minimalno plačo s 667 na 700 evrov neto ter iz nje izloča vse dodatke ter delovno in poslovno uspešnost.

»Ne znam si predstavljati, da te korekcije ne naredimo, ker drugače ne bomo mogli pozitivno poslovati, če jo pa naredimo, bomo pa tisti, ki bomo ljudem morali pojasnjevati posledice odločitev države oziroma vlade,« je za radio Maribor podražitev komentiral direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič. Ob tem je dodal, da si zaposleni, ki delajo in slabo plačani ter delajo preobremenjeni, dvig plač še kako zaslužijo. Slavič je ob tem opozoril na nujnost ureditve financiranja dolgotrajne oskrbe. »Finančna rešitev je tista, ki bi naj zagotovila nek solidarnostni sklad za dolgotrajno oskrbo, kamor bomo vsi v času delovne dobe vplačevali.«