Poraba krvi je zelo nepredvidljiva. Zato je zagotavljanje zadostnih zalog tudi preko poletja zelo pomembno.

Center za transfuzijsko medicino (CTM) UKC Maribor skupaj z obema Enotama za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota in Ptuj skrbi za zagotavljanje zadostnih potreb po krvi v vsej SV Sloveniji, v vseh treh bolnišnicah. »Tedensko potrebujemo kri 400 in 500 krvodajalcev. Potrebe so odvisne od strukture bolnikov, ki se zdravijo, njihovih bolezni, poškodb. Praviloma je največja poraba krvnih komponent med marcem in majem in med septembrom in novembrom,« nam povedo v UKC Maribor. Med poletjem je sicer manj planiranih posegov in nekoliko manjša potreba po krvi, vendar je poraba zlasti zaradi občasnih težjih prometnih nesreč zelo nepredvidljiva. Zato je zagotavljanje zadostnih zalog tudi preko poletja zelo pomembno.

V preteklem letu je v SV Sloveniji kri darovalo 21.956 krvodajalcev, pri 19.339-ih so opravili odvzem, med njimi 12.393 odvzemov na CTM in na terenskih akcijah. Za potrebe UKC Maribor so porabili 11.498 enot eritrocitov (koncentratov rdečih krvnih celic).

Število krvodajalcev upada

Število krvodajalcev vodi Rdeči križ Slovenije. Iz podatkov je razvidno, da število krvodajalcev po Območnih združenjih Rdečega križa v SV Sloveniji v zadnjih desetih letih upada. »Trend upada vidimo predvsem na področjih ob meji z Avstrijo. Krvodajalstvo je sociološki pojav, zato na odziv krvodajalstva vplivajo številni dejavniki v družbi. Razlog pa so lahko tudi razmere v družbi, ki dajejo morda manjši poudarek prostovoljnosti, predvsem v nekaterih delovnih okoljih, kjer se zaposleni težje dogovarjajo za odsotnost z dela na dan odvzema,« povedo v Centru za transfuzijsko medicino.

Vsaka darovana kri analizirana

Vsako enoto darovane krvi analizirajo na hepatitis B in C, HIV in sifilis, pri tem uporabijo najobčutljivejše metode in v krvi iščejo tudi delce virusnega genskega materiala. »V lanskem letu, med junijem in novembrom in od junija letos smo tem testom dodali še analizo na prisotnost virusa Zahodnega Nila (WNV), ki ga prenašajo komarji in ga lahko prenesemo tudi s krvjo. Testiranja opravljamo v času aktivnosti okuženih komarjev, običajno med junijem in novembrom.«.

Za zagotavljanje varne krvi pa je najpomembnejša osveščenost krvodajalcev o pomenu njihovega zdravja in načina življenja na zdravje bodočega prejemnika njihove krvi. Da pridejo na odvzem, ko so zdravi, da ne živijo tveganega življenja za okužbe in je njihov motiv le pomoč sočloveku.

In kako je s hrambo krvi?

Koncentrate eritrocitov, rdečih krvnih celic lahko hranijo do 42 dni. Najkrajši rok trajanja, do 5 dni, imajo koncentrati trombocitov, krvnih ploščic, nujnih za zaustavljanje krvavitev, najdaljši rok trajanja, do 3 leta, pa ima plazma, tekoči del krvi. Koncentrate eritrocitov hranimo v hladilnikih, na +2 °C do +8 °C, trombocite na sobni temperaturi in sveže zmrznjeno plazmo na temperaturi nižji od -30 °C.

»V kolikor je to potrebno si bolnišnice med seboj pomagamo pri izmenjavi krvi. Da bi bile potrebe po krvi zadostne, dnevno potrebujemo med 80 in 100 krvodajalcev.«.

Največ krvi ponesrečencem kjer gre za več poškodb kosti ali organov

Zanimalo nas je koliko darovane krvi je potrebne pri posameznih operacijah. Velika razlika v porabi krvi je, ali je določena operacija nujna ali planirana. Pri planiranih operacijah kliniki bolnika lahko pripravijo tako, da je izguba krvi čim manjša, npr. ukinejo določena zdravila, kot so Aspirin in druga, ki vplivajo zlasti na sposobnost organizma za zaustavljanje krvavitve. »Za planirane operacije srca običajno pripravimo do štiri enote eritrocitov, porabijo pa običajno polovico pripravljene krvi, če pa gre za nujne, neplanirane srčne operacije pa lahko tudi 2-3-krat več.«

Enako je pri planiranih operacijah npr. želodca, kjer pripravijo odvisno od krvne slike bolnika dve do štiri enote, pri nujni operaciji pa so pretekli teden izdali 28 enot eritrocitov. »Porodnice praviloma ne potrebujejo krvi, če pa se porod zaplete pa so včasih potrebne tudi zelo velike količine krvi, tudi do 20 ali več enot. Običajno največ krvi izdamo za ponesrečence s politravmo, kjer gre za poškodbo več kosti ali organov in za opečene bolnike. Ti bolniki lahko tekom zdravljenja potrebujejo tudi do 100 enot krvi,« pojasnijo ob koncu.

V Mariboru lahko ljudje kri darujete v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor – stavba 1, vhod 1A, klet. Krvodajalske akcije potekajo vsak teden v naslednjih terminih: ponedeljek 7.00-11.00, torek 7.00-17.30 in četrtek 7.00-11.00. Več informacij najdete TUKAJ.