V UKC Maribor je bilo v juliju zelo dejavno. Iz statistike pregledov je razvidno, da je na svet prišlo 180 novorojenčkov.

V obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 so v Urgentnem centru opravili 3253 prvih pregledov, v Internistični nujni pomoči 1107, v ORL urgentni ambulanti pa 506 prvih pregledov. V istem obdobju je bilo v Nevrološki urgentni ambulanti opravljenih skupno 336 prvih pregledov, v Urgentni ambulanti za infekcijske bolezni in vročinska stanja 84 tovrstnih pregledov, v Dermatološki urgentni ambulanti 233 in v Ginekološki urgentni ambulanti 137 prvih pregledov. V Onkološki urgentni ambulanti so opravili 7, v Pediatrični urgentni ambulanti 96, v Psihiatrični urgentni ambulanti pa 128 prvih pregledov. V mariborski porodnišnici se je v juliju rodilo 180 otrok.

Ambulanta Število 1. pregledov julij 2020
Urgentni center 3253
Internistična nujna pomoč 1107
ORL urgentna ambulanta **nekaj iz Urgentnega centra 506
Nevrološka urgentna ambulanta 336
Urgentna amb. za infekcijske bolezni in vročinska stanja 84
Dermatološka urgentna ambulanta 233
Ginekološka urgentna ambulanta 137
Porodna ambulanta *- odštej število porodov ! 263-178=85
Onkološka urgentna ambulanta 7
Pediatrična urgentna ambulanta 96
Psihiatrična urgentna ambulanta 128
Porodi 178
Število novorojencev (živorojeni) 180