Kmalu poteče rok za oddajo prošnje za podaljšanje in sprejem v študentske domove. Ste že oddali vlogo?

Vse od 31. maja pa do 16. avgusta je študentom omogočena oddaja prošenj za subvencionirano bivanje v študentskih domovih v študijskem letu 2019/2020, tako ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot študentski domovi sami pa pozivajo, da vlagatelji dobro preberejo razpise in navodila.

Kako do sobe?

Spletna stran študentskih domov novincem prijazno pojasni postopek oddaje prošnje. Na prvem mestu je seveda pozorno branje Razpisa, sledi pa seznanitev s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov. Samo prijavo posameznik s pomočjo digitalne identitete ali uporabniškega imena in gesla izvede na portalu eVŠ, nato pa počaka na obvestilo o vselitvi, ki se izvaja v drugi polovici septembra,v primeru prostih ležišč pa še oktobra in novembra. Ali bo bivanje v študentskem domu odobreno ali ne, pa je odvisno od mesta študenta na Prednostni listi. Vlagatelji morajo namreč upoštevati nekatere pogoje.

12. člen Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov tako navaja naslednje:

»Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

1. so državljani Republike Slovenije,

2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,

3. niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,

4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

5. stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

6. niso izključeni iz študentskega doma.«

Novincem v pomoč tudi učni uspeh

Subvencija se lahko dodeli tudi tem, ki so od kraja študija oddaljeni manj kot 25 kilometrov, vendar le v primeru oddaljenosti od javnega prevoza ter posebnih težkih socialnih ali zdravstvenih razmer. Mesto na Prednostni listi študentskih domov za novince je odvisno tudi učne ali študijske uspešnosti, izjemnega uspeha ali udeleževanja v posebnih obšolskih dejavnostih, materialnega položaja, oddaljenosti od kraja študija ter drugih izjemnih razmer.

Za ležišče nekaj več kot 70 evrov

Po končnem sklepu ministrstva mesečna subvencija na študenta v javnem študentskem domu znaša 21,50 evra, v zasebnem pa 32,00 evrov. Cene bivanja v 15 študentskih domovih Univerze v Mariboru so različne, glede na število postelj v sobi ter na lokacijo namestitve pa boste odšteli od 73,50 evra na mesec za ležišče, pa vse do 183,00 evra.

Vse potrebne informacije najdete na portalu eVŠ in na spletni strani študentskih domov.