Spremembe se obetajo tudi v srednjih šolah, kjer bo odklenkalo samovolji dijakov. Starševski nadzor bo ponovno prišel v veljavo.

V prihodnjem šolskem letu bo osnovne šole obiskovalo 3633 otrok, srednje šole pa približno enako število dijakov kot letos. Ukinjena bo ena podružnična šola, na domu se bo izobraževalo 332 otrok, kaže statistika, ki jo je objavilo ministrstvo. V osnovnih šolah bosta na voljo dva nova izbirna predmeta, v srednjih pa sedem novih programov.

Število prvošolcev zadnja leta upada

V prihodnjem šolskem letu bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 187.525 učenk in učencev oziroma 3633 več kot v letošnjem letu. Od tega bo prvič v šolske klopi sedlo 20.840 otrok, kar je 911 manj kot letos. Število prvošolcev sicer zadnja tri leta znova upada. Srednje šole bo obiskovalo približno toliko dijakov kot letos, ko jih je bilo 73.225. Prvič jih bo v srednješolske klopi sedlo 20.500, kar je od 500 do 700 več kot letos. Število dijakov je sicer v zadnjih 20 letih upadlo za več kot četrtino.

V letošnjem šolskem letu je v Sloveniji delovalo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih osnovnih šol, 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. Na področju srednjega šolstva je delovalo 111 javnih srednješolskih zavodov, srednješolske programe pa je izvajalo 143 srednjih šol.

Krajši program brezplačen za starše

V vrtce bo v prihodnjem leto vključenih več kot 87.000 otrok, ki bodo obiskovali 108 samostojnih javnih vrtcev, v 203 javne vrtce, ki delujejo kot enote v sestavi osnovnih šol, in v 97 zasebnih vrtcev.

Pri tem bodo imeli vrtci že drugo šolsko leto zapored možnost organizirati krajši program in za to v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna. Omenjeni program je za starše otrok brezplačen, namenjen pa je za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec.

Vsako leto več otrok, ki se šolajo na domu

V iztekajočem se šolskem letu se je na domu izobraževalo 332 otrok. Praksa šolanja otrok na domu se je sicer prvič pojavila leta 2004. Od takrat število otrok, ki se šolajo na tak način, vsako leto nekoliko naraste.

Zanimivi novi predmeti

V osnovnih šolah bodo v prihodnjem šolskem letu začeli uporabljati prenovljena učna načrta za učni predmet Slovenščina in izbirni predmet Čebelarstvo. Med izbirnimi predmeti bodo učenci lahko izbrali dva nova izbirna predmeta – Filmsko vzgojo in Slovenski znakovni jezik.

Po novem učna gradiva brezplačna tudi za učence 2. razredov

V iztekajočem se šolskem letu so bila učna gradiva za učence 1. razredov prvič brezplačna, v prihodnjem šolskem letu pa bodo brezplačna tudi za učence 2. razredov. Na 144 osnovnih šolah bodo prihodnje leto drugo leto zapored poskusno izvajali spremenjen razširjen program, od tega na 125 šolah delno, na 19 šolah v celoti.

Ministrstvo je z novim šolskim letom povišalo sofinanciranje šole v naravi za štiri odstotke. Šola bo tako za šolo v naravi učenca 5. razreda po novem prejela 70,3 evra.

V šolah z novim šolskim letom odpadlega pouka več ne bo treba nadomeščati ob sobotah.

Dijaki si izostanka od pouka več ne bodo mogli opravičiti sami

V srednjih šolah se spremembe obetajo predvsem za polnoletne dijake, ki si izostanka od pouka več ne bodo mogli opravičiti sami, njihovi starši pa za vpogled v njihove ocene in vzgojne ukrepe tudi več ne bodo potrebovali njihovega soglasja, kar predvidevata predloga novel zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki naj bi ju DZ sprejel pred jesenjo. Novosti bodo tudi pri stopnjevanju vzgojenih ukrepov.

Na mariborskih šolah več programov za vajeništvo in novi izobraževalni programi

Mrežo programov vajeništva z novim šolskim letom širijo s štirimi dodatnimi programi – zidar, elektrikar, mehatronik operater in klepar – krovec. Delodajalci pa so za vajeništvo razpisali več kot 600 mest.

Na nekaterih srednjih šolah z novim šolskim letom uvajajo nove izobraževalne programe: na Šolskem centru Novo mesto, Srednji strojni šoli, bodo začeli izvajati program Tehnik mehatronike, na III. gimnaziji Maribor program Gimnazija – športni oddelek, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program Pomočnik v tehnoloških procesih, na Šolskem centru Nova Gorica, Biotehniški šoli, program Gospodar na podeželju, na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, program Izvajalec suhomontažne gradnje, na Srednji elektro – računalniški šoli Maribor pa bodo z naslednjim šolskim letom spet začeli izvajati program Elektrotehnik.

Dijak bo imel na voljo dve dodatni leti zaradi ponavljanja ali prestopa v drug program

Novosti bodo tudi pri trajanju statusa dijaka, in sicer za tiste, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu v srednjo šolo vpisali prvič, in tiste, ki se bodo želeli vpisati po prekinitvi. Po novem bo trajanje statusa dijaka trajalo toliko časa, kolikor traja izobraževanje po posameznem izobraževalnem programu, dijak pa bo imel na voljo še dve dodatni leti zaradi ponavljanja in prestopa v drug izobraževalni program, če ob prestopu ne bo napredoval.

STA