Po zadnji neuspeli dražbi za žičniške naprave na Pohorju v aprilu, se konec septembra obeta nova dražba, cena je tokrat nižja.

Dražba žičniških naprav na Pohorju bo tokrat že osma, zadnja je bila v aprilu, ko je bila izklicna cena 2.799.000 evrov. Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje Drago Dubrovski je novo dražbo razpisal za 25. september, cena je tokrat za 700 tisoč evrov nižja.

Ozek interesni krog potencialnih kupcev

Dubrovski pravi, da pretekle dražbe niso bile uspešne: “Upoštevati je treba, da obstaja v Sloveniji zelo ozek interesni krog potencialnih kupcev za zimska smučišča z žičnicami, ti pa so večinoma brez denarja, ki bi ga lahko namenili investicijam. Če investitor nima koncepta, kar bo naredil z investicijo, potem se mu ta verjetno niti v srednjem roku ne bo povrnila.”

Bodoči lastnik bi lahko z gospodarjenjem z žičnicami pričel takoj, saj imajo obratovalna dovoljenja in delujejo, zato potencialnemu kupcu ne bi bilo potrebno dodatno vložiti praktično ničesar. “Če pa bi se investitor lotil širšega projekta, potem pa bo verjetno v njegovo pripravo in izvedbo vložil temu primerna sredstva, pri čemer navzgor ni omejitve,” razlaga Dubrovski.

Potencialni kupci so, a je cena previsoka

Kljub temu, da je cena z vsako dražbo nižja, pa je ta za večino interesentov še vedno prevelik zalogaj. “Za nakup obstajajo interesenti že dalj časa, le cena jim je še previsoka. Pojavljajo se tudi nekonkretna povpraševanja iz tujine s tujim kapitalom, za katere ocenjujemo, da so bolj špekulativne narave,” pravi stečajni upravitelj.

Istočasno je v teku še postopek za plačilo odkupne vrednosti gondole in žičnice naprav na Mariborskem Pohorju, ki ga je mariborsko sodišče naložilo MO Maribor. Gre za 13,2 milijona evrov nadomestila, na katerega se je občina pritožila; epilog, ki ga bo določilo višje sodišče v Ljubljani, pričakujejo kmalu. Možni razpleti so ali potrditev postopka, dodatna razprava ali pa povsem avtonomna odločitev sodišča.