V lanskem letu je vlogo uspešno oddalo 222 dijakov, letos jih pričakujejo še več.

Občina Pesnica objavlja javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za preteklo šolsko leto. Rok za oddajo vlog je 30. september 2021. Kot je razvidno iz razpisa, znaša znesek žepnine 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku. Do žepnine so upravičeni dijaki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Pesnica, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik, imajo status dijaka oziroma uspešno zaključen zadnji letnik šolanja in tisti, ki v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let.

Gre za tretji razpis, lani so imeli kar 222 upravičencev

Monika Buser iz pesniške občinske uprave je dodatno razložila, da občina teh 150 evrov izplača v enkratnem na podlagi opravljenega preteklega letnika. “Če je zdaj nekdo v drugem letniku in je uspešno opravil prvega, je upravičen do žepnine. Gre za že tretji razpis. V letu 2019 smo odobrili vloge 150 dijakom, lansko leto pa smo imeli kar 222 upravičencev. Letos pričakujemo še približno 20 odstotkov več vlog.”

V letu 2019 smo odobrili vloge 150 dijakom, lansko leto pa smo imeli kar 222 upravičencev. Letos pričakujemo še približno 20 odstotkov več vlog.

Vlogo za žepnino je potrebno vložiti na posebnem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Pesnica, pod rubriko Razpisi in objave, ali v sprejemni pisarni občine. K vlogi je potrebno dodati priloge in jo nato osebno prinesti na občino ali poslati po pošti. Skrajni rok za oddajo vloge je četrtek, 30. september, o vlogah pa bo določeno s skupno odločbo, ki bo na oglasni deski Občine Pesnica objavljena najkasneje 30 dni po zaključku razpisa. Vlagatelji bodo o tem tudi pisno obveščeni, sredstva pa jim bodo nakazana po izdaji skupne odločbe.

Do žepnin so upravičeni tudi študenti

Predvidoma 1. oktobra bodo na spletni strani občine in drugih občinskih kanalih objavili še razpis za študente, ki pa jim, če izpolnijo v razpisu določene pogoje, namenijo enkratni znesek v višini 250 evrov.