Opuščanje grobov, posledično tudi neplačevanje grobnine, predstavlja problem vsakega upravljalca pokopališč. Lani je bilo v postopku skupaj okoli 150 najemnikov, ki so grobove bodisi opustili, ali pa računov grobnine za grobno mesto niso plačali že najmanj 3 leta.

Opuščanje grobov, posledično tudi neplačevanje grobnine, predstavlja problem vsakega upravljavca pokopališč. Upravljalec pokopališča je dolžan grobno mesto, za katerega ni sklenjena najemna pogodba in ni plačana grobnina najmanj tri leta, le to tudi odvzeti.

Kot so za naš medij pojasnili na Pogrebnem podjetju Maribor, predloge za odvzem obravnava tričlanska komisija, en član je iz Mestne občine Maribor, dva iz Pogrebnega podjetja Maribor. Komisija se sestaja letno. “Lani je bilo v postopku skupaj cca 150 najemnikov, ki so grobove bodisi opustili, ali pa računov grobnine za grobno mesto niso plačali že najmanj 3 leta, oziroma niso javili spremembe naslova, tako da jim računa za grobnino ni mogoče vročiti že najmanj tri leta,” so pojasnili.

Po končanih postopkih razpoložljve grobove ponudijo novim najemnikom

Komisija grobna mesta, za katera je začet postopek odvzema, javno objavi na info točkah pokopališča Pobrežje in Dobrava ter na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor. “Istočasno se na grobna mesta namestijo tablice – obvestila o začetku postopka odvzema grobnega mesta,” še dodajajo.

Komisija grobna mesta, za katera je začet postopek odvzema, javno objavi na info točkah pokopališča Pobrežje in Dobrava ter na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor.

Po končanih postopkih Pogrebno podjetje Maribor razpoložljive grobove ponudi novim najemnikom in s tem še naprej zagotavlja kakovostno vzdrževanje ter ustrezen razvoj pokopališč v mesto spomina. S tem se omogoča, da ljudje pridobijo grobna mesta na mestnem pokopališču Pobrežje, ki nima možnosti širitve, predstavlja pa pomemben kulturno zgodovinski spomenik mesta.

Višina grobnine za enojni grob je sicer 22,80 EUR na leto.