Javna razsvetljava v Mariboru je že nekaj časa povsem neprimerna, zastarela in kot taka energetsko in ekonomsko neučinkovita. Zamenjava in posodobitev je nujno potrebna, saj obstoječa javna razsvetljava ni v skladu z direktivami EU o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Javna razsvetljava v Mariboru je že nekaj časa povsem neprimerna, zastarela in kot taka energetsko in ekonomsko neučinkovita. V marsikateri mestni četrti je bilo izpostavljeno, da imajo ulice premalo svetilk ali pa so te neustrezne in zastarele. Vrednost porabe električne energije na leto na prebivalca je dvakrat višja, kot to predpisuje zakonodaja, in sicer 91 kWh.

Mestna občina Maribor je zato objavila razpis za javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega bodo posodobili omrežje javne razsvetljave na območju Mestne občine Maribor.

Predmet javno-zasebnega partnerstva je izvedba posodobitve omrežja javne razsvetljave z zamenjavo obstoječih svetilk in zagotavljanje osvetlitve v obdobju trajanja javno-zasebnega partnerstva na celotnem območju Mestne občine Maribor. Izbrani zasebni partner bo zamenjal obstoječe svetilke in s tem zagotovil energetsko učinkovitost razsvetljave. V dveh do treh letih bi lahko bila javna razsvetljava v mestu v celoti posodobljena. Končni rok za prejem prijav je 8. 9. 2020.

V marsikateri mestni četrti je bilo izpostavljeno, da imajo ulice premalo svetilk ali pa so te neustrezne in zastarele.

Razsvetljava, ki bo porabila manj električne energije

V okviru javno-zasebnega partnerstva je občina pripravila projektno dokumentacijo, zasebni partner pa bo zamenjal obstoječe svetilke, priključne plošče in vodnike ter vzpostavil sistem centralnega nadzora svetilk z daljinskim upravljanjem. Cilj je, da mesto pridobi energetsko učinkovitejšo razsvetljavo, ki bo porabila manj električne energije, povzročala manj svetlobnega onesnaževanja ter zahtevala nižje stroške obratovanja in vzdrževanja.

Zamenjava je nujno potrebna, saj obstoječa javna razsvetljava ni v skladu z direktivami EU o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, občina pa je zaradi nje tudi že prejela odločbo državnega inšpektorata za okolje in prostor. Odločbo, ki jo je prejela leta 2018, bi morala izpolniti do junija lani, zato je inšpektorat že grozil z izvršbo.

Visoki stroški vzdrževanja

Poleg neskladnosti z zakonodajo so določene svetilke tudi energetsko potratne in imajo ob istem efektu osvetljevanja večjo porabo električne energije, kar ne predstavlja le stroškovno neučinkovitost, temveč tudi povečane emisije CO2. Visoki so tudi stroški vzdrževanja javne razsvetljave.

Po trenutnih ocenah gre za investicijo, vredno okoli 4,5 milijonov evrov, zato je občina ne more financirati sama. Namesto tega se je odločila za javno – zasebno partnerstvo.

Poleg neskladnosti z zakonodajo so določene svetilke tudi energetsko potratne in imajo ob istem efektu osvetljevanja večjo porabo električne energije, kar ne predstavlja le stroškovno neučinkovitost, temveč tudi povečane emisije CO2. Visoki so tudi stroški vzdrževanja javne razsvetljave.

Veliko zanimanje za vključenost v projekt

Da je v zasebnem sektorju zanimanje za takšno sodelovanje, kaže dejstvo, da je občina na lanski javni poziv promotorjem prejela šest vlog zasebnih partnerjev. Kot rečeno se je na promotorski poziv občine prijavilo 6 ponudnikov, ki bi bili pripravljeni izvesti projekt posodobitve omrežja javne razsvetljave, in sicer

  • Petrol, Slovenska energetska družba (vrednost investicije 4.587.160 EUR)
  • Citelum s.a. iz Francije (vrednost investicije 4.480.992 EUR)
  • Javna razsvetljava d.d. iz Ljubljane (vrednost investicije 4.575.800 EUR)
  • Nigrad d.d. iz Maribora (predlagajo tri različne variante investicije za 3.517.699 EUR, 3.702.449 EUR ali 4.807.134 EUR)
  • Elektro Maribor Energija Plus (vrednost investicije 5.009.602 EUR)
  • Interenergo iz Ljubljane (vrednost investicije 3.931.119 EUR)

Občina bo z investicijskim projektom sanirala 13.131 svetilk. Cilj projekta je občini zagotoviti
sodobno javno razsvetljavo, ki bo omogočala kakovostno osvetlitev javnih površin, ob sočasnem zmanjšanju svetlobnega onesnaženja in znižanju izpustov CO2 ter porabe električne energije.

Po prenovi veliko nižji stroški

V okviru projekta naj bi tako zamenjali več kot 13.000 svetilk. Pogodbo z zasebnim partnerjem nameravajo podpisati za obdobje desetih let. Potem bo javna razsvetljava, ki bo posodobljena, prešla v last občine.

Slovenija si je zadala visoke cilje, da bo do leta 2016 vsa razsvetljava skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in s tem zagotovljen nični delež svetlobnega toka, ki seva navzgor. Žal tega cilja veliko občin ni doseglo, tudi MOM ne.

“Z izvedbo investicijskega projekta obstajajo na obstoječi razsvetljavi potencialno veliki prihranki električne energije in stroškov vzdrževanja. Energetska učinkovitost javne razsvetljave bi se z zamenjavo tehnološko zastarelih in potratnih svetilk in z vgradnjo sodobnih, visoko tehnološko in energetsko varčnih ter okolju prijaznih svetilk z maksimalno svetlobno kvaliteto, preprostim upravljanjem in uporabo pametne regulacije z nastavljenim časovnim terminom zmanjševanja moči svetilk ob določenih urah, lahko povečala tudi do 30 %. Prihranke električne energije je možno doseči samo s prenovo javne razsvetljave. Z uvajanjem celovitih rešitev učinkovite razsvetljave investitor deluje v smeri zmanjšanja rabe energije, stroškov in okoljskih obremenitev,” še navajajo v razpisni dokumentaciji.