S težavo plačila elektrike se na Centru za socialno delo Maribor srečujejo dokaj pogosto in nastalo težavo poskusijo reševati z izredno denarno pomočjo.

Trenutno je na distribucijskem območju družbe Elektro Maribor 218.142 merilnih mest odjemalcev. Zaradi neplačila je bilo v letu 2018 izvedeno 1.961 odklopov, kar pomeni okoli 36 odklopov na teden. V letošnjem letu do sedaj beležijo 1.233 odklopov. »Najpogosteje je odklop posledica odpovedi pogodbe o dobavi, ki je praviloma posledica neplačila. Ponovni priklop se izvede takoj, v roku dneva ali dveh, ko odjemalci poravnajo svoje obveznosti do dobavitelja in sklenejo novo pogodbo,« razlaga Karin Zagomilšek Cizelj iz Elektra Maribor in dodaja, da gre pri odklopih zagotovo za skrajni ukrep, do katerega pride, ko dobavitelj z odjemalcem zadeve ne more rešiti niti po opominu.

Lani manj odklopov kot leto prej, letos ponovno v porastu

»Število odklopov se spreminja.V letu 2018 je bilo manj odklopov kot v letu 2017. Na število odklopov vplivajo obseg plačilne nediscipline, odzivnost odjemalcev na obvestila o ustavitvi distribucije in poslovne prakse dobaviteljev električne energije,« še povedo v Elektru. Kadar gre za socialne oziroma zdravstvene indikacije, se v skladu z veljavnim pravnim redom angažirajo Centri za socialno delo in SODO d.o.o. Pomembno je, da se odjemalci, ki imajo težave s plačilom, pravočasno obrnejo nanje.

Uporabniki imajo problem z razporeditvijo porabe denarja glede na pomembnost

S težavo plačila elektrike se na Centru za socialno delo srečujejo dokaj pogosto in nastalo težavo poskusijo reševati z izredno denarno pomočjo. »Višina izredne denarne pomoči je lahko le do zakonsko dovoljenega zneska IDP. Ob vsaki takšni situaciji se z uporabnikom pogovorimo in poskusimo poiskati rešitev, da se problematika ne bi ponovila,« pojasni Marjana Bravc, direktorica CSD Maribor.

»Ob večjih zneskih dolga za plačilo električne energije, skupaj z uporabnikom zaprosimo distributerja za obročno odplačevanje, posebej v primerih, ko je v družini starostnik ali mladoletni otrok.«

Po njenih besedah v razgovoru nemalokrat ugotovijo, da imajo uporabniki problem z razporeditvijo porabe denarja glede na pomembnost. Tedaj se dogovorijo, da v kolikor je prejemnik socialnih transferjev, dolg poplačajo tako, da del transferjev nakažejo direktno upniku. »Število primerov je nemogoče oceniti, je pa kar nekaj takih uporabnikov, ki pridejo z navedeno problematiko. Težave bi lažje in bolj učinkovito reševali, če bi se uporabniki oglasili pri nas, takoj ko imajo težave s plačevanjem, ker ponavadi pridejo tik pred izklopom, ko je vse skupaj težje reševati.«

Bodite varčni pri rabi energije

Mladenka Bogatinovski iz Energije plus je z nami delila nekaj napotkov za varčno rabo energije: »Kupci jih sicer lahko najdejo v naši v mobilni aplikaciji ePLUS, ki je brezplačna in ponuja še vrsto drugih funkcionalnosti, pa tudi na spletni strani in prodajnih mestih.«

Nekaj ključnih:

  • zamenjajmo potratne električne aparate z varčnimi, še posebej tiste, ki so starejši od 10 let
  • kuhajmo v pokritih posodah, izklopimo štedilnik nekaj minut pred koncem kuhanja
  • zatesnimo okna in vrata
  • izključimo naprave v stanju pripravljenosti, namestimo LED žarnice
  • sušimo perilo na prostem
  • najdimo največje porabnike v gospodinjstvu, priročno in cenovno ugodno rešitev za merjenje in nadzor porabe imajo v Energiji plus

Vsako prvo sredo v mesecu pa vam lahko tudi individualno energetsko svetujejo na  njihovem prodajnem mestu Vetrinjska 2 v Mariboru.