Od današnje dne sta na spletni strani MO Maribor objavljena dva razpisa za štipendiranje dijakov in študentov MO Maribor

Od današnje dne, 20. julija, sta na spletni strani MO Maribor objavljena dva razpisa za štipendiranje dijakov in študentov MO Maribor. Prvi je javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MO Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

Za podelitev štipendij na tem področju je v proračunu MO Maribor za leto 2018 predvidenih 78.440,00 EUR. Rok za oddajo vlog je za dijake do 14. septembra 2018 in rok za oddajo vlog za študente najkasneje do 15. oktobra 2018. Povezava do razpisa je tukaj.

Drugi razpis za poklicno izobraževanje 

Pri drugem javnem razpisu za štipendiranje dijakov, pa gre za dijake srednjega poklicnega izobraževanja Mestne občine Maribor za šolsko leto 2018/2019.

Za podelitev štipendij dijakom srednjega poklicnega izobraževanja po tem razpisu je v proračunu MO Maribor za leto 2018 predvidenih 1.560,00 evrov. Vlogo kandidati oddajo najkasneje do 14. septembra 2018. Povezava do razpisa je tukaj.

Višina sredstev za štipendije na obeh področjih je bila postavljena skladno z izkušnjami iz preteklih let. Starše in potencialne prijavitelje na Mestni občini Maribor pozivajo, da si ogledajo razpisno dokumentacijo in se prijavijo.