Danes so v Mariboru odprli vstopno informacijsko točko projekta Usmerjena integrirana oskrba doma, katerega namen je nadgradnja storitev pomoči starejšim, da bi lahko ti ostali čim dlje v domačem okolju.

Vir: FB MOM

V Mariboru so danes slovesno odprli vstopno informacijsko točko projekta Usmerjena integrirana oskrba doma, katerega namen je nadgradnja storitev pomoči starejšim, da bi lahko ti ostali čim dlje v domačem okolju. Pomoč vključuje tako socialno-varstvene kot zdravstvene in lekarniške storitve in je prva takšna točka v severovzhodni Sloveniji.

Odprtje vstopne točke predstavlja začetek sprejemanja bodočih uporabnikov, ki jih bomo vključevali v nov koncept storitev, ki bodo dopolnjevale današnji patronažni sistem storitev pomoči na domu ter posodobile institucionalne pristope, kot smo jih vajeni v domovih za starejše.”

Točka se nahaja na Verstovškovi ulici 6, nedaleč od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in pokriva občine Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. “Odprtje vstopne točke predstavlja začetek sprejemanja bodočih uporabnikov, ki jih bomo vključevali v nov koncept storitev, ki bodo dopolnjevale današnji patronažni sistem storitev pomoči na domu ter posodobile institucionalne pristope, kot smo jih vajeni v domovih za starejše,” je pojasnil direktor Doma Danice Vogrinec Maribor Marko Slavič.

V projektu Usmerjena integrirana oskrba doma, ki se financira iz evropskega socialnega sklada in ministrstva za zdravje, so združili moči z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, Centrom za pomoč na domu Maribor ter Lekarno Arnica montana. Vsaka od teh institucij nudi svoj del strokovne pomoči.

V okviru projekta zaposlitev dobilo 27 ljudi

V okviru projekta je dobilo zaposlitev 27 ljudi, ki bodo na terenu med drugim nudili pomoč s področja delovne terapije, fizioterapije in psihologije. “Enostavno želimo zvišati kakovost storitev, ki so na voljo na domu, da bi tako omogočili starejšim in vsem ostalim, ki potrebujejo pomoč, da lahko ostanejo čim dlje v domačem okolju,” je še povedal Slavič.

Enostavno želimo zvišati kakovost storitev, ki so na voljo na domu, da bi tako omogočili starejšim in vsem ostalim, ki potrebujejo pomoč, da lahko ostanejo čim dlje v domačem okolju.”

Zaenkrat računajo, da bodo takšne storitve, ki so zaenkrat pilotne narave, nudili okoli 300 ljudem. Storitve so brezplačne in so namenjene osebam starim 65 let ali več, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ter pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih odvisne od pomoči drugih oseb v daljšem časovnem obdobju. Izključeni pa so tisti, ki so prejemniki pravic po predpisih s področja osebne asistence.

Projekt bo trajal dve leti

Po besedah direktorja mariborskega zdravstvenega doma Jerneja Završnika gre za pomemben projekt, ki služi kot podlaga za pripravo nove zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe. “Vsi si želimo, da bi ljudje z različnimi potrebami lahko bili čim več časa v domačem okolju, kjer bodo imeli kvalitetno in varno življenje. Ta projekt, ki bo trajal dve leti, naj bi dal odgovore na ključna vprašanja, koliko je takšnih ljudi, kaj jim lahko nudimo, katere institucije in stroke vključiti,” je dejal.

“Vsi si želimo, da bi ljudje z različnimi potrebami lahko bili čim več časa v domačem okolju, kjer bodo imeli kvalitetno in varno življenje. Ta projekt, ki bo trajal dve leti, naj bi dal odgovore na ključna vprašanja, koliko je takšnih ljudi, kaj jim lahko nudimo, katere institucije in stroke vključiti.”

V vstopni točki bodo lahko ljudje po besedah direktorice mariborskega centra za pomoč na domu Barbare Žgajner dobili vse informacije o projektu in možnosti koriščenja storitev. Tu se bodo tudi delale ocene posameznikov, če so upravičeni do takšne pomoči in kaj naj ta pomoč obsega. Dejanske storitve na terenu pa se bodo po napovedih začele izvajati v drugem tednu junija.

STA