Samo en osebni zdravnik v Mariboru še sprejema nove paciente. Prosta mesta imajo sicer še trije v okolici Maribora.

Tomaž Bratuša dr. med. spec. druž. med. je edini osebni zdravnik v Mariboru, ki še sprejema paciente. Prosta mesta imajo sicer še trije v okolici Maribora, eden v Šentilju, drugi v Pernici in tretji v Jakobskem dolu.

Medicinska sestra v eni izmed ambulant, ki je želela ostati neimenovana, je pojasnila, da se problem z iskanjem prostega osebnega zdravnika tiče predvsem starejših občanov, ki si težje kot mladi organizirajo prevoz do zdravnika izven mesta. Prav tako zdravnika običajno potrebujejo pogosteje.

Pojavlja se tudi problem s študenti vozači v Mariboru, ki potrebujejo zdravnika v mestu, saj gredo domov le med vikendi.

Meja za odklanjanje bolnikov je 1895 količnikov

V letošnjem letu je Ministrstvo za zdravje z aneksom 1 k Splošnim dogovorom za 2019 sprejelo odločitev, da se za mejo odklanjanja bolnikov upošteva meja 1895 količnikov, saj je le na takšen način bolnikom lahko zagotovljena kakovostna zdravstvena oskrba.

Prednost pri vpisu k novemu zdravniku imajo pacienti, ki svojega osebnega zdravnika še nimajo.

Prednost pri vpisu k novemu zdravniku imajo pacienti, ki svojega osebnega zdravnika še nimajo. Organizacijska enota Splošnega zdravstvenega varstva Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor je ob tem paciente vljudno naprošala, da si naj izberejo osebnega zdravnika čim bliže svojega stalnega prebivališča.

Razlog za odločitev ministrstva je enakomernejša porazdelitev delovnih obremenitev

Čeprav se odločitev ministrstva zdi nujna predvsem zaradi čakalnih dob, ki se iz leta v leto podaljšujejo, je potrebno upoštevati populacijo mesta Maribor in dejstvo, da večini prebivalstva, kot so starostniki in študentje, ni omogočen transport do ambulant izven mesta.

Nerešljiv problem predstavlja tudi delovni čas edine ambulante, ki v Mariboru sprejema paciente. Odprta je namreč samo dva dni na teden, medtem ko so ambulante zunaj mesta odprte vsak delovni dan.

Nerešljiv problem predstavlja tudi delovni čas edine ambulante, ki v Mariboru sprejema paciente. Odprta je namreč samo dva dni na teden, medtem ko so ambulante zunaj mesta odprte vsak delovni dan. Potrebno je opozoriti tudi na dejstvo, da se vse več zdravnikov v Mariboru upokojuje, kar posledično pomeni vedno več bolnikov, ki potrebujejo novega osebnega zdravnika.

Larisa Kumer