Prioriteta je preprečevanje kršitev in sankcioniranje in opozarjanje kršiteljev, predvsem za kršitve vezane na prepoved parkiranja in ustavljanja na označenih parkirnih prostorih za invalide.

Danes, 3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Kot so ob tem dejali na Mestni občini Maribor, bo Medobčinsko redarstvo Maribor v času med 2. in 15. decembrom izvajalo poostrene nadzore nad nepravilnim parkiranjem na označenih parkirnih prostorih za invalide. “Akcija bo potekala na območju MO Maribor in v vseh ostalih občinah soustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.”

Ob tem so pojasnili tudi, da je v času izvajanja poostrenih nadzorov, prioriteta na preprečevanju kršitev ter sankcioniranju in opozarjanju kršiteljev, predvsem za kršitve vezane na prepoved parkiranja in ustavljanja na označenih parkirnih prostorih za invalide, na pločnikih, na prehodih za pešce, itd.