V Mariboru želijo vzpostaviti sistem izposoje oziroma souporabe koles, trenutno pa je v teku več projektov, ki bodo izboljšali kolesarske povezave v mestu. Ureditev kolesarskih povezav ob Koroški cesti, nadhod in kolesarska pot ob Titovi in ureditev poti med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi.

V Mestni občini Maribor je skoraj 123 kilometrov kolesarskih poti in dobrih 339 kilometrov pločnikov. Že pred leti je občina sprejela Celostno prometno strategijo in v skladu z njo zadnja leta tudi deluje. Tako izvajajo številne aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnih oblik mobilnosti (povečevanje deleža pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega potniškega prometa – JPP).

Za postopek umik motoriziranega prometa iz centra

V sklopu tega širijo in posodabljajo omrežje kolesarskih stez in območij za pešce, izvajajo izboljšave v javnem potniškem prometu in načrtujejo elektrifikacijo le-tega. Cilja sta tudi postopno umikanje motoriziranega prometa iz mestnega jedra in ureditev javnih površin, namenjenih pešcem in kolesarjem.

Trenutno je v teku več projektov, ki bodo izboljšali omrežje kolesarskih povezav v mestu in uporabnikom omogočili bolj prijazno, varno in udobno mobilnost s kolesom. Navajamo jih v nadaljevanju:

Dolžine pločnikov in kolesarskih stez v MOM (vir: MOM)

Dolžine pločnikov in kolesarskih stez v MOM (vir: MOM)

Vzpostavitev sistema izposoje/souporabe koles v MO Maribor

Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo pri projektu vzpostavitve in obratovanja sistema izposoje/souporabe koles v MO Maribor.

Cilj investicije je vzpostavitev sistema izposoje/souporabe koles na predvidoma petnajstih lokacijah širšega mestnega središča. Skupno je predvidenih okoli 130 koles za izposojo. Kolesa bi bila namenjena tako stalnim uporabnikom kot občasnim obiskovalcem.

“Namen investicije je spodbujati trajnostno mobilnost in s tem povečati kakovost bivanja, predvsem z zmanjšanjem negativnih vplivov motornega prometa ter spodbujanjem k zdravemu življenjskemu slogu,” so sporočili z MOM.

Podatke glede deležev pešcev, kolesarjev, uporabnikov javnega prevoza in avtomobilov za leti 2002 in 2016 v MOM (vir: MOM)

Ureditev kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi

V teku je projekt ureditve kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, s katerim bo urejenih okoli 17 kilometrov kolesarskih povezav. Investicija v vrednosti 1,175 milijona evrov (od tega sofinanciranje RS in Evropskega sklada za regionalni razvoj okoli 750 tisoč evrov) bo predvidoma že letos zaključena.

“Namen investicije je vzpostaviti sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi do te mere, da bodo varne in uporabne tudi za manj vešče kolesarje ter da bodo ponujale dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom,” so pojasnili na Mestni občini Maribor.

Cilji projekta so:

  • zgraditi kolesarske poti tam, kjer ne obstajajo,
  • skleniti kolesarske poti v uporabne daljše kolesarske povezave tam, kjer trenutno obstaja le na določenih kratkih odsekih,
  • izboljšati kolesarske poti, ki so neustrezne,
  • na obstoječih kolesarskih povezavah odstraniti ovire,
  • vzpostaviti enoten sistem vodenja in označevanja glavnih kolesarskih povezav v MO Maribor.

V grobem lahko projekt razdelimo na pet sklopov:

  • Ptujska cesta (od križišča s Panonsko ulico do križišča s Tržaško cesto) – 6,10 km (že izvedeno v lanskem letu);
  • Ulica Pohorskega odreda (med Cesto proletarskih brigad in Lackovo/Streliško cesto) – 1,70 km (že izvedeno v lanskem letu);
  • Šentiljska cesta (od odcepa za Pekel do križišča s Tomšičevo ulico) – 4,50 km;
  • Partizanska cesta (od križišča s Tomšičevo ulico do Starega mosta) – 2,70 km;
  • Limbuška cesta (od krožišča na začetku Limbuške ceste/navezava na Ulico heroja Šercerja do krožišča, kjer se Limbuški cesti priključi Erjavčeva ulica) – 2,40 km.

Trenutno potekajo dela na odseku Partizanske ceste od križišča s Tomšičevo ulico vse do Glavnega trga – po obeh straneh Partizanske ceste. V kratkem se bo pričela tudi izvedba odseka Šentiljske ceste ter odsek Limbuške ceste.

V Mestni občini Maribor je skoraj 123 kilometrov kolesarskih poti in dobrih 339 kilometrov pločnikov. Trenutno je v teku več projektov, ki bodo izboljšali omrežje kolesarskih povezav v mestu in uporabnikom omogočili bolj prijazno, varno in udobno mobilnost s kolesom.

Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti

V teku so tudi dela za ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti, ki povezuje veliko pomembnih generatorjev prometa z najožjim mestnim središčem. Poleg dvosmerne kolesarske povezave na odseku med križiščem s Strossmayerjevo ulico in križiščem z Gosposvetsko cesto urejajo tudi tri mini krožna križišča s povoznim sredinskim otokom (v križiščih s Prežihovo, Strmo in Turnerjevo ulico). Izvajajo se tudi trije ukrepe umirjanja prometa – dvignjene trapezne ploščadi s prehodom za pešce. Na območju posegov se bomo uredili tudi prometno signalizacijo.

Dela ki izvaja družba Asfalti Ptuj d.o.o.. Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov.

Gradnja nadhoda in kolesarske poti ob Titovi cesti

V minulih dneh so se začela dela v projektu izgradnje nadhoda za kolesarje in pešce ob Titovi cesti. MO Maribor bo z izvedbo projekta zgradila manjkajoči nadhod ob Titovi cesti, pri odcepu za nakupovalno središče Europark, v dolžini 40,5 metra in širine 3,74 metra. Nadhod bo celovito povezal obstoječo infrastrukturo na tem območju.

“Izvedbo projekta v vrednosti 340.928 evrov sofinancira EU iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 85 odstotkov. Izbrani izvajalec del, družba Adriaplan d.o.o., mora po pogodbi dela zaključiti v 120 dneh, torej do sredine septembra. V času gradnje se bo naročnik potrudil, da bo dostop do nakupovalnega centra Europark čim manj moten,” so še sporočili z MOM.

Cilj projekta je na širšem območju zagotoviti potrebno infrastrukturo za kolesarski in peš promet, kot je predvideno v Trajnostni urbani strategiji, s katero se je Maribor zavezal svojim meščanom in meščankam ponuditi dobro in varno alternativo vožnji z avtomobilom.

Kot prva občina v Sloveniji uredila Kolesodvor

Med drugim je MO Maribor, v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo, v obdobju 2010-2013 aktivno izvajala projekt TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu Maribor, ki ga je delno financirala Evropska Skupnost iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mariborska občina je kot prva v Sloveniji pred osrednjo železniško postajo uredila posebno kolesarnico – Kolesodvor. To je zaprt in varovan prostor, v katerega je mogoče vstopiti le z elektronsko kartico. Ponuja priložnost za spreminjanje potovalnih navad ljudi, ki v mesto prihajajo z vlakom. Kartico lahko kupijo v Centru mobilnosti Maribor, ki ga koordinira društvo Mariborska kolesarska mreža.